Quyết định 80/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 80/2000/QĐ-BNN-TCCB giải thể Chi nhánh Công ty Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 80/2000/QĐ-BNN-TCCB giải thể Chi nhánh Công ty Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY GIỚI THIỆU VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ v/v sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 50/CP;
Xét báo cáo và đề nghị của Giám đốc Công ty Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm (công văn số 95/CV ngày 10/3/2000): Chi nhánh Công ty Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành nhiệm vụ, nay Công ty không cần tiếp tục duy trì Chi nhánh này;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Giải thể Chi nhánh Công ty Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, có trụ sở chính tại 135 Pasteur, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Giám đốc Công ty Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm có trách nhiệm giải quyết tất cả những vấn đề về lao động, tài sản, tài chính ... (nếu có) do việc giải thể Chi nhánh để lại.

Điều 3- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 220 NN-TCCB/QĐ ngày 01/4/1995 của Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )

Điều 4- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm và Giám đốc Chi nhánh Công ty Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thiện Luân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2000/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/2000/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2000
Ngày hiệu lực15/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2000/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 80/2000/QĐ-BNN-TCCB giải thể Chi nhánh Công ty Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 80/2000/QĐ-BNN-TCCB giải thể Chi nhánh Công ty Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu80/2000/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thiện Luân
        Ngày ban hành31/07/2000
        Ngày hiệu lực15/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 80/2000/QĐ-BNN-TCCB giải thể Chi nhánh Công ty Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/2000/QĐ-BNN-TCCB giải thể Chi nhánh Công ty Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm

            • 31/07/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực