Quyết định 80/2002/QĐ-UB

Quyết định 80/2002/QĐ-UB Phê duyệt đề án "Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2002 - 2005" do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 80/2002/QĐ-UB đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước Thành phố Hà Nội 2002-2005


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2002 - 2005"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ quyết định số 112/2001/TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng chính phủ về "Phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005";
Căn cứ quyết định số 37/1999/QĐ-UB ngày 18/5/2002 của Uỷ ban nhân dân Thành phố qui định tạm thời về quản lý và điều hành chương trình CNTT TP;
Xét đề nghị của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và Văn phòng HĐND-UBND Thành phố tại Tờ trình số 565/TT-VP ngày 20/5/2002 về "Phê duyệt đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2002 - 2005".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Phê duyệt "Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005" làm căn cứ để Văn phòng HĐND và UBND Thành phố và các Sở ban ngành, UBND các quận huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền.

Điều 2 : Giao Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội chủ trì đề xuất phương án thành lập Ban điều hành Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội.

Điều 3 : Giao Ban quản lý các dự án công nghệ thông tin Thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, các UBND quận huyện triển khai thực hiện đề án.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở : Khoa học Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Ban quản lý các dự án công nghệ thông tin Thành phố, Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ  TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2002
Ngày hiệu lực31/05/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 80/2002/QĐ-UB đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước Thành phố Hà Nội 2002-2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 80/2002/QĐ-UB đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước Thành phố Hà Nội 2002-2005
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu80/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành31/05/2002
        Ngày hiệu lực31/05/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 80/2002/QĐ-UB đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước Thành phố Hà Nội 2002-2005

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/2002/QĐ-UB đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước Thành phố Hà Nội 2002-2005

            • 31/05/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực