Quyết định 80/2003/QĐ-BBCVT

Quyết định 80/2003/QĐ-BBCVT về việc in và phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 - Việt Nam 2003 (22nd SEA Games)” do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 80/2003/QĐ-BBCVT in phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 - Việt Nam 2003 22nd SEA Games


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V IN VÀ PHÁT HÀNH BỘ TEM BƯU CHÍNH "CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 22 - VIỆT NAM 2003 (22ND SEA GAMES)”

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 1569/BC ngày 31/3/2003 về kế hoạch sản lượng và phân phối tem 6 tháng cuối năm 2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Giao cho Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam in và phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam á lần thứ 22 - Việt Nam 2003 (22nd SEA Games", gồm 4 mẫu tem và 1 blốc, tại Công ty in tem Bưu điện, bằng phương pháp in ốp-xét, chi tiết cụ thể như sau:

Tên mẫu tem

Giá mặt

Số lượng in có răng (có keo)

Bóng đá (4-1)

800đ

10.042.075

Điền kinh (4-2)

2.000đ

1.042.075

Bơi thuyền (4-3)

3.000đ

42.075

Vật tự do (4-4)

7.000đ

542.075

Blốc: Chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam á lần thứ 22 - Việt Nam 2003 (22nd SEA Games)

10.000đ

24.790

- Trong số lượng trên, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được phép lấy 525 tem mỗi mẫu và 510 blốc để in chữ “specimen”.

Điều 2. - Bộ tem này được phát hành từ ngày 1/7/2003 đến ngày 30/6/2005. Lễ phát hành đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 1/7/2003 tại Hà Nội.

Điều 3. - Số lượng tem in được phân phối sử dụng như sau:

Loại tem

Cước phí

Lưu trữ

Tuyên truyền

Tem chơi

Mẫu 1 (800đ)

10.010.000

325 (25 spe)

1.250

30.500 (500 spe)

Mẫu 2 (2.000đ)

1.010.000

325 (25 spe)

1.250

30.500 (500 spe)

Mẫu 3 (3.000đ)

10.000

325 (25 spe)

1.250

30.500 (500 spe)

Mẫu 4 (7.000đ)

510.000

325 (25 spe)

1.250

30.500 (500 spe)

Blốc (10.000đ)

10.000

40 (10 spe)

1.250

13.500 (500 spe)

Điều 4. - Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Bộ trưởng Bộ BCVT (để b/c)
- Bộ Tài chính.
- Công ty Tem.
- Công ty in tem BĐ.
- Lưu VT, BC.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
THỨ TRƯỞNG
 
Trần Ngọc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2003/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/2003/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2003
Ngày hiệu lực09/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2003/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 80/2003/QĐ-BBCVT in phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 - Việt Nam 2003 22nd SEA Games


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 80/2003/QĐ-BBCVT in phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 - Việt Nam 2003 22nd SEA Games
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu80/2003/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Trần Ngọc Bình
        Ngày ban hành25/03/2003
        Ngày hiệu lực09/04/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 80/2003/QĐ-BBCVT in phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 - Việt Nam 2003 22nd SEA Games

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/2003/QĐ-BBCVT in phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 - Việt Nam 2003 22nd SEA Games

            • 25/03/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/04/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực