Quyết định 80/2005/QĐ-UB

Quyết định 80 /2005/QĐ-UB cho phép thành lập Hội sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 80 /2005/QĐ-UB cho phép thành lập Hội sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L.004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội và Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội ;
Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-NBV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội ;
Xét đơn đề nghị ngày 14 tháng 4 năm 2005 của ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban vận động thành lập Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh ; của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 0092/SKHCN-SHTT ngày 18 tháng 3 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 249/TTr-SNV ngày 10 tháng 5 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép thành lập Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh như sau :

Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức quần chúng tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hoặc liên quan quan tâm đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ nhằm tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao kiến thức, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, phát huy sáng tạo, năng lực nghề nghiệp của các hội viên để góp phần phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh là hội thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố, chịu sự quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ của Sở Khoa học và Công nghệ.

Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở, phương tiện làm việc của Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh do Hội tự lo theo quy định tại Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

Điều 2. Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội sau khi được Đại hội hội viên thông qua và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan và Chủ tịch Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Thường trực UBND thành phố
- Ban Dân vận Thành ủy, Ban TC/TU
- Công an thành phố (PC13)
- Ngân hàng Nhà nước thành phố
- Sở Nội vụ (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TH, VX, CNN
- Lưu (CNN-HH)
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 



Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2005
Ngày hiệu lực02/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 80 /2005/QĐ-UB cho phép thành lập Hội sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 80 /2005/QĐ-UB cho phép thành lập Hội sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu80/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành23/05/2005
        Ngày hiệu lực02/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 80 /2005/QĐ-UB cho phép thành lập Hội sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 80 /2005/QĐ-UB cho phép thành lập Hội sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh

            • 23/05/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/06/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực