Quyết định 80/2006/QĐ-UBND

Quyết định 80/2006/QĐ-UBND kiện toàn Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 80/2006/QĐ-UBND kiện toàn trung tâm bán đấu giá tài sản Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 11 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH GIA LAI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và có con dấu để cộng tác.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Pleiku.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thực hiện theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ tư pháp và theo hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, lao động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai:

1. Lãnh đạo: có Giám đốc và Phó Giám đốc.

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

- Bộ phận bán đấu giá tài sản;

- Bộ phận Hành chính - Quản trị.

Giám đốc Sở Tư pháp ban hành quy chế làm việc của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai theo đúng quy định.

3. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh được chủ động hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm công tác theo nhu cầu công việc và khả năng tài chính của đơn vị.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 1739/1998/QĐ-UB ngày 12/12/1998 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2006
Ngày hiệu lực21/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 80/2006/QĐ-UBND kiện toàn trung tâm bán đấu giá tài sản Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 80/2006/QĐ-UBND kiện toàn trung tâm bán đấu giá tài sản Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu80/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành11/10/2006
        Ngày hiệu lực21/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 80/2006/QĐ-UBND kiện toàn trung tâm bán đấu giá tài sản Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/2006/QĐ-UBND kiện toàn trung tâm bán đấu giá tài sản Gia Lai

            • 11/10/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/10/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực