Quyết định 80/2006/QĐ-UBND

Quyết định 80/2006/QĐ-UBND thành lập ban thi đua – khen thưởng do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 80/2006/QĐ-UBND thành lập ban thi đua khen thưởng Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 6 về thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ chuyên môn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện các chính sách về thi đua trong phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

Điều 3. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm:

- Phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổ chức việc bàn giao, tiếp nhận toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, tài sản, tài chính của bộ phận thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo tiêu chuẩn chức danh công chức và vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2006.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Quy Nhơn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2006
Ngày hiệu lực01/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 80/2006/QĐ-UBND thành lập ban thi đua khen thưởng Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 80/2006/QĐ-UBND thành lập ban thi đua khen thưởng Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu80/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành15/08/2006
        Ngày hiệu lực01/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 80/2006/QĐ-UBND thành lập ban thi đua khen thưởng Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/2006/QĐ-UBND thành lập ban thi đua khen thưởng Bình Định

            • 15/08/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực