Quyết định 80/2009/QĐ-UBND

Quyết định 80/2009/QĐ-UBND phê duyệt đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 80/2009/QĐ-UBND kiện toàn cơ cấu biên chế Sở Xây dựng Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 12 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 131/TTr-SXD ngày 06 tháng 02 năm 2009 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 384/TTr-SNV ngày 26 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Sở: gồm có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc;

b) Các tổ chức, phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở:

- Văn phòng Sở.

- Thanh tra Sở.

- Phòng Quản lý kiến trúc và quy hoạch.

- Phòng Quản lý xây dựng.

- Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật;

c) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Quản lý nhà và chung cư.

- Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng.

- Ban Quản lý các dự án xây dựng hạ tầng đô thị.

3. Biên chế:

a) Biên chế hành chính của Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao;

b) Biên chế sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ theo định mức biên chế và quy định của pháp luật.

4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức của Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh và quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức các phòng thuộc Sở; chỉ đạo, hướng dẫn thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở kiện toàn tổ chức, nhân sự bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2009
Ngày hiệu lực12/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 80/2009/QĐ-UBND kiện toàn cơ cấu biên chế Sở Xây dựng Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 80/2009/QĐ-UBND kiện toàn cơ cấu biên chế Sở Xây dựng Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu80/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành12/03/2009
        Ngày hiệu lực12/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 80/2009/QĐ-UBND kiện toàn cơ cấu biên chế Sở Xây dựng Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/2009/QĐ-UBND kiện toàn cơ cấu biên chế Sở Xây dựng Ninh Thuận

            • 12/03/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực