Quyết định 802/QĐĐC-UBND

Quyết định 802/QĐĐC-UBND năm 2012 về việc đính chính Quyết định 50/2011/QĐ-UBND và Quyết định 51/2011/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 802/QĐĐC-UBND 2012 đính chính 50/2011/QĐ-UBND và 51/2011/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 802/QĐĐC-UBND

Vĩnh phúc, ngày 05 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/11/2011 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIAO VÀ ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/11/2011 VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư tại Tờ trình số 143/TTr-SKHĐT ngày 28/3/2012 về việc đính chính quy định giao, điều hành và chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2012; Do sơ suất trong khâu trình, soạn thảo Văn bản : Chủ tịch UBND tỉnh đính chính một số sai sót trong các Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh về ban hành quy định giao, điều hành Kế hoạch Nhà nước năm 2012 và Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012, như sau :

I. Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giao và điều hành Kế hoạch Nhà nước năm 2012.

Tại mục 4. ‘Cơ chế quản lý và hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012’, tiểu mục 4.1 ‘Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản’ : - Trang 70, khổ thứ 6 từ trên xuống:

- Đã in là : ‘…. Việc cấp phát và tạm ứng chỉ được thực hiện sau khi thanh toán khối lượng hoàn thành.’

- Nay sửa lại là : ‘…..Việc cấp phát, tạm ứng chi tiếp chỉ được thực hiện sau khi thanh toán khối lượng hoàn thành’.

II. Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012.

2.1) Trang 158, Kế hoạch năm 2012 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Vĩnh phúc.

- Đã in là :Không có chỉ tiêu pháp lệnh (chỉ có chỉ tiêu hướng dẫn)

- Nay sửa lại là: Bổ sung Chỉ tiêu pháp lệnh: “Bổ sung vốn điều lệ: 500 triệu đồng”.

2.2) Trang 159, Kế hoạch năm 2012 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Vĩnh phúc: - Chỉ tiêu pháp lệnh

- Đã in là: “ Bổ sung vốn điều lệ: 3.000 triệu đồng.”

- Nay sửa lại là: Bỏ Chỉ tiêu pháp lệnh: Bổ sung vốn điều lệ 3.000 triệu đồng.

2.3) Trang 101, Biểu 6: Vốn do ngành quản lý, dòng số 2, mục II – Công trình chuyển tiếp.

- Đã in là: Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên: Nhà kỹ thuật nghiệp vụ .

- Nay sửa lại là: Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, giai đoạn II.

Đồng thời sửa lại: Kế hoạch năm 2012 của Sở Y tế ( trang 281) - Chỉ tiêu pháp lệnh tại:

- Đã in là: Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên: Nhà kỹ thuật nghiệp vụ.

- Nay sửa lại là: Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, giai đoạn II.

2.4) Trang 104, Biểu 6: Vốn do ngành quản lý, dòng số thứ tự 5, mục I.2- Dự án mới:

- Đã in là: Đầu tư màn hình dạy học đa năng cho các trường THPT Tỉnh Vĩnh phúc, nhu cầu đầu tư tiếp: 48.284 triệu đồng.

- Nay sửa lại là: Đầu tư màn hình dạy học đa năng cho 04 trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc; nhu cầu đầu tư tiếp 19.618,154 triệu đồng.

Đồng thời sửa lại: Kế hoạch 2012 của Sở Giáo dục- Đào tạo (trang 214)- Chỉ tiêu pháp lệnh:

- Đã in là: Đầu tư màn hình dạy học đa năng cho các trường THPT tỉnh Vĩnh phúc.

- Nay sửa lại là: Đầu tư màn hình dạy học đa năng cho 04 trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc.

2.5) Trang 104, Biểu 6: Vốn do ngành quản lý, số thứ tự 6, mục I.2- Dự án mới:

- Đã in là: Đầu tư mua sắm trang thiết bị nhằm nâng cao công tác quản lý Nhà nước về an toàn VSTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc; Nhu cầu đầu tư tiếp: 44.555 triệu đồng; Chủ đầu tư: Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nay sửa lại là: Đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm cho Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Vinh phúc; Nhu cầu đầu tư tiếp 19.989,246 triệu đồng; Chủ đầu tư: Sở Y tế.

- Đồng thời bổ sung chỉ tiêu pháp lệnh của Sở Y tế:

+ Cột chỉ tiêu: Đầu tư mua sắm trang thiết bị phục nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm cho Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Vĩnh phúc.

+ Cột Kế hoạch 2012: 11.000 triệu đồng.

- Bỏ biểu giao Kế hoạch năm 2012 của Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Vĩnh phúc (297).

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011của UBND tỉnh về ban hành quy định giao, điều hành Kế hoạch nhà nước năm 2012 và Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012, và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TUQ. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG
Hà Quang Tiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 802/QĐĐC-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu802/QĐĐC-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2012
Ngày hiệu lực05/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 802/QĐĐC-UBND

Lược đồ Quyết định 802/QĐĐC-UBND 2012 đính chính 50/2011/QĐ-UBND và 51/2011/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 802/QĐĐC-UBND 2012 đính chính 50/2011/QĐ-UBND và 51/2011/QĐ-UBND
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu802/QĐĐC-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
     Người kýHà Quang Tiến
     Ngày ban hành05/04/2012
     Ngày hiệu lực05/04/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 802/QĐĐC-UBND 2012 đính chính 50/2011/QĐ-UBND và 51/2011/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 802/QĐĐC-UBND 2012 đính chính 50/2011/QĐ-UBND và 51/2011/QĐ-UBND