Quyết định 804-BNT/TCCB

Quyết định 804-BNT/TCCB năm 1961 về thành lập Sở Ngoại thương Hải phòng do Bộ trưởng Bộ Ngoại Thương ban hành.

Nội dung toàn văn Quyết định 804-BNT/TCCB thành lập Sở Ngoại thương Hải phòng


BỘ NGOẠI THƯƠNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 804-BNT/TCCB

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP SỞ NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng Chính phủ do lệnh số 18-LCT của Chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hòa, công bố ngày 26 tháng 7 năm 1960;
Căn cứ nghị định số 279-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Sở Ngoại thương ở miền Duyên hải và các Khu Tự trị.
Căn cứ quyết định số 256-BNT-QĐ-TCCB ngày 21-9-1959 của Bộ Ngoại thương thành lập Sở Ngoại thương miền Duyên hải;
Theo đề nghị của ông Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Hải phòng và ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Ngoại thương
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay đổi Sở Ngoại thương miền Duyên hải thành Sở Ngoại thương Hải phòng.

Điều 2. – Sở Ngoại thương Hải phòng là một đơn vị hành chính trực thuộc Ủy ban hành chính thành phố Hải phòng.

Điều 3. – Nhiệm vụ của Sở Ngoại thương Hải phòng là:

Lãnh đạo các tổ chức thuộc Bộ Ngoại thương hoạt động trong phạm vi Hải phòng, gồm các đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị kinh doanh, chấp hành đúng các chính sách, chế độ của Đảng và Chính phủ đã ban hành, thực hiện phương châm, đường lối, chính sách và chỉ tiêu kế hoạch ngoại thương.

Phối hợp với các ngành có liên quan, lãnh đạo các tổ chức trên thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, chế biến, gia công, thu mua và giao nhận bảo quản hàng hóa sản xuất nhập khẩu.

Cụ thể là:

- Giúp Bộ và Ủy ban hành chính thành phố Hải phòng giải quyết những việc có liên quan đến việc giao nhận hàng hóa giữa ta với nước ngoài (kiểm nghiệm, kiểm soát, vận tải, bốc dỡ hàng hóa v.v…), lãnh đạo các tổ chức ngoại thương hoạt động trong phạm vi Hải phòng thi hành đúng các các chính sách, thủ tục, thể lệ, chế độ của Chính phủ và của Bộ Ngoại thương đã ban hành.

- Cùng các Tổng Công ty xuất nhập khẩu, giúp Bộ và Ủy ban hành chính thành phố Hải phòng lãnh đạo và quản lý việc buôn bán và thị trường Hồng kông, với các tổ chức mậu dịch của tỉnh Quảng đông (Trung quốc) trong phạm vi đã được Bộ Ngoại thương quy định.

- Quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, sản xuất, giao nhận, bảo quản hàng hóa và kho tàng, lao động tiền lương, tài vụ và tài sản v.v... của các tổ chức Ngoại thương tại Hải phòng.

- Lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan Hải quan và kiểm nghiệm thực hiện các chính sách thể lệ về hải quan và kiểm nghiệm tại Hải phòng.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách Ngoại thương cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân địa phương.

- Tổ chức việc học tập chính sách, kinh nghiệm và công tác nghiệp vụ ngoại thương cho cán bộ, công nhân viên thuộc ngành ngoại thương tại Hải phòng.

- Nghiên cứu phát hiện mặt hàng mới, khai thác vật tư xuất khẩu.

- Theo sự ủy nhiệm và cho phép của Bộ Ngoại thương, xét duyệt và cấp các giấy tờ xuất nhập khẩu hàng tại thị trường Hồng kông và Quảng đông (Trung quốc);

Đối với hàng của Trung ương thì do Bộ ủy nhiệm.

Đối với hàng của địa phương thì do Bộ cho phép.

- Quản lý mọi mặt về tổ chức, sinh hoạt, học tập, giáo dục tư tưởng và thi hành mọi chính sách chế độ đối với cán bộ công nhân viên thuộc ngành Ngoại thương tại Hải phòng.

Điều 4. – Sở Ngoại thương do một Giám đốc phụ trách và có một hay nhiều phó Giám đốc giúp việc.

Điều 5. – Tổ chức bộ máy làm việc của Sở Ngoại thương Hải phòng gồm có:

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Phòng Tổng hợp.

- Phòng Xuất nhập khẩu.

- Phòng Khai thác vật tư xuất khẩu và chỉ đạo kinh doanh.

- Phòng Tài vụ.

Điều 6. – Biên chế hàng năm của Sở Ngoại thương Hải phòng do Ủy ban hành chính thành phố Hải phòng xét duyệt và báo cáo Bộ.

Điều 7. – Sở Ngoại thương Hải phòng chịu sự lãnh đạo của Bộ Ngoại thương về đường lối, phương châm, chính sách, chỉ tiêu kế hoạch, nghiệp vụ kinh doanh ngoại thương; và chịu sự lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ủy ban hành chính thành phố Hải phòng về mọi mặt công tác.

Điều 8. – Nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn, quan hệ công tác và lề lối làm việc sẽ quy định trong điều lệ tổ chức của Sở Ngoại thương.

Điều 9. – Những văn bản trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 10. – Ông Chánh văn phòng, ông Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Ngoại thương, ông Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Hải phòng, ông Giám đốc Sở Ngoại thương Hải phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG
Phan Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 804-BNT/TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu804-BNT/TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 49
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 804-BNT/TCCB

Lược đồ Quyết định 804-BNT/TCCB thành lập Sở Ngoại thương Hải phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 804-BNT/TCCB thành lập Sở Ngoại thương Hải phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu804-BNT/TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Ngoại thương
        Người kýPhan Anh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 49
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 804-BNT/TCCB thành lập Sở Ngoại thương Hải phòng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 804-BNT/TCCB thành lập Sở Ngoại thương Hải phòng