Quyết định 805/2000/QĐ-UB

Quyết định 805/2000/QĐ-UB qui định tạm thời đối với tiền sử dụng đất ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân do tỉnh Sơn La ban hành

Quyết định 805/2000/QĐ-UB tiền sử dụng đất ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 1124/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 12/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 805/2000/QĐ-UB tiền sử dụng đất ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 805/2000/QĐ-UB

Sơn la, ngày 11 tháng 05 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUI ĐỊNH TẠM THỜI ĐỐI VỚI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GHI NỢ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ luật tổ chức HĐND - UBND ( sửa đổi)

Căn cứ chỉ thị số 18/1999/CT-TTg ngày 01/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC ngày 21/9/1999 của Tổng cục địa chính, Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ thị số 18/1999/CT-TTg ngày 01/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Xét đề nghị của liên ngành Sở địa chính, Sở Tài chính - vật giá, Cục thuế tại tờ trình số : 239/TT-LN ngày 03/05/2000.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản qui định tạm thời đối với tiền sử dụng đất được ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2. Giao UBND các huyện, thị xã, Sở Địa chính, Sở Tài chính - vật giá, và Cục thuế tỉnh tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Sở tài chính - vật giá, Giám đốc Sở Địa chính, Cục trưởng Cục thuế, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

 Nơi nhận :
- TT Tỉnh uỷ ( b/c)
- TT HĐND, UBND tỉnh (b/c)
- Lãnh đạo VP
- Như điều III
- Lưu : VP.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH
Lê Bình Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 805/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu805/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2000
Ngày hiệu lực11/05/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 805/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 805/2000/QĐ-UB tiền sử dụng đất ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 805/2000/QĐ-UB tiền sử dụng đất ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu805/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLê Bình Thanh
        Ngày ban hành11/05/2000
        Ngày hiệu lực11/05/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 805/2000/QĐ-UB tiền sử dụng đất ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 805/2000/QĐ-UB tiền sử dụng đất ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sơn La