Quyết định 8052/2001/QĐ-UB

Quyết định 8052/2001/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 8052/2001/QĐ-UB chuyển doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sài gòn thành Công ty Cổ phần Xi măng Sài gòn


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8052/2001/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NHÀ MÁY XI MĂNG SÀIGÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀIGÒN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 8051/QĐ-UB ngày 03 tháng 12 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Nhà máy Xi măng Sàigòn;
Xét Tờ trình số 208/ĐMDN ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sàigòn :

1- Cơ cấu vốn điều lệ : Vốn điều lệ Công ty 11.300.000.000 đồng

- Tỷ lệ cổ phần do Nhà nước giữ sở hữu chiếm 20% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong DN

và các đối tượng ngoài DN chiếm 80% vốn điều lệ.

2- Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa : 31/12/1999

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước 12.962.348.463 đồng

- Giá trị phần vốn Nhà nước tại DN 11.283.338.723 đồng

3- Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động

trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 15.837 cổ phần

Phần giá trị được ưu đãi : 475.110.000 đồng

Trong đó :

Tổng số cổ phần bán cho người lao động

nghèo trong DN được trả dần trong 10 năm : 880 cổ phần

Phần giá trị được trả dần : 61.600.000 đồng

Điều 2.- Chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sàigòn thành Công ty Cổ phần :

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Xi măng Sàigòn;

Tên giao dịch quốc tế : saigon cement joint stock company

Tên gọi tắt : CSC ;

Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 143/7D Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.- Công ty Cổ phần Xi măng Sàigòn - sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Công nghiệp sản xuất xi măng và vật liệu kết dính khác.

Điều 4.- Công ty Cổ phần Xi măng Sàigòn :

- Là pháp nhân theo Luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước - Nhà máy Xi măng Sàigòn - có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sàigòn.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 238/QĐ-UB ngày 15/12/1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sàigòn sau khi Công ty Cổ phần Xi măng Sàigòn được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Nhà máy Xi măng Sàigòn và các Sở Ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 6
- BCĐ ĐM&PTDN TW
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- TT/TU, TT. HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- VP/TU, Ban TC/TU
- TT Ban Đổi mới QLDN.TP
- Sở Lao động-Thương binh và XH.TP
- Cục Thuế TP, Kho bạc Nhà nước TP
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP
- Công an thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Mai Quốc Bình

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8052/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8052/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2001
Ngày hiệu lực03/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8052/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 8052/2001/QĐ-UB chuyển doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sài gòn thành Công ty Cổ phần Xi măng Sài gòn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 8052/2001/QĐ-UB chuyển doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sài gòn thành Công ty Cổ phần Xi măng Sài gòn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu8052/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành03/12/2001
        Ngày hiệu lực03/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 8052/2001/QĐ-UB chuyển doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sài gòn thành Công ty Cổ phần Xi măng Sài gòn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 8052/2001/QĐ-UB chuyển doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sài gòn thành Công ty Cổ phần Xi măng Sài gòn

           • 03/12/2001

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/12/2001

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực