Quyết định 807/QĐ-BNN-VP

Quyết định 807/QĐ-BNN-VP năm 2011 đính chính Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT về hướng dẩn khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 807/QĐ-BNN-VP đính chính Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 807/QĐ-BNN-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ 35/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHAI THÁC, TẬN THU GỖ VÀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về công báo;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ, như sau:

Mục 3, Chương 2 đã in: “Điều 20. Khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên

Đính chính lại là: “Điều 21. Khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Cục Trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Thanh tra, Chánh Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND, Sở NN & PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TCLN.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 807/QĐ-BNN-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu807/QĐ-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2011
Ngày hiệu lực21/06/2011
Ngày công báo10/07/2011
Số công báoTừ số 399 đến số 400
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 807/QĐ-BNN-VP

Lược đồ Quyết định 807/QĐ-BNN-VP đính chính Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 807/QĐ-BNN-VP đính chính Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu807/QĐ-BNN-VP
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýNguyễn Minh Nhạn
       Ngày ban hành21/06/2011
       Ngày hiệu lực21/06/2011
       Ngày công báo10/07/2011
       Số công báoTừ số 399 đến số 400
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 807/QĐ-BNN-VP đính chính Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 807/QĐ-BNN-VP đính chính Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT

           • 21/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực