Quyết định 807/QĐ-TTg

Quyết định 807/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 807/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 807/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP GIÚP VIỆC CHO BAN CHỈ ĐẠO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 167-QĐ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương  về việc thành lập Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là Tổ Biên tập), gồm:

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Tổ trưởng.

2. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Xuân Cường, Tổ phó.

3. Các thành viên:

- Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên thường trực;

- Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hữu Từ;

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hữu Vũ;

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Đặng Thế Vinh;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí;

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm;

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái;

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh;

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển;

- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long;

- Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh;

- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Tấn Viên;

- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Liên;

- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng;

- Giúp việc cho Tổ Biên tập có Tổ Thư ký do Tổ trưởng Tổ Biên tập quyết định.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ Biên tập:

1. Nghiên cứu và xây dựng đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trình Ban Chỉ đạo thông qua.

2. Hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương thực hiện kế hoạch sơ kết của Ban Chỉ đạo.

3. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại các địa phương trên cả nước.

4. Tổ chức triển khai nghiên cứu các chuyên đề sau khi Ban Chỉ đạo phê duyệt.

5. Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và hoàn chỉnh báo cáo và tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự trù kinh phí cho hoạt động của Tổ Biên tập, Tổ Thư ký.

Bộ Tài chính cấp kinh phí cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chi cho các hoạt động của Tổ Biên tập và Tổ Thư ký.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổ Biên tập sẽ tự giải thể khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại Điều 2.

Điều 5. Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trưởng BCĐ Trung ương (b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, V.III;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 807/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu807/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 807/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 807/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 807/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu807/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 807/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 807/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo

             • 24/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực