Quyết định 808/QĐ-TCHQ

Quyết định 808/QĐ-TCHQ năm 2019 sửa đổi Quyết định 3621/QĐ-TCHQ về mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 808/QĐ-TCHQ 2019 sửa đổi Quyết định 3621/QĐ-TCHQ mẫu seal container


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/QĐ-TCHQ

Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC SA ĐI QUYT ĐNH S 3621/QĐ-TCHQ NGÀY 07/12/2018 CA TNG CC TRƯNG TNG CC HI QUAN V VIC BAN HÀNH MU SEAL CONTAINER VÀ SEAL CÁP THÉP HI QUAN MI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 3621/QĐ-TCHQ ngày 07/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi cụm từ mỗi seal container có 01 sseri gồm 12 ký tự” tại mục 1 Phụ lục kèm theo Quyết định số 3621/QĐ-TCHQ ngày 07/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới thành cụm từ mỗi seal container có 01 số seri gồm 13 ký tự”.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3621/QĐ-TCHQ ngày 07/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, TVQT (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 808/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu808/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2019
Ngày hiệu lực27/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(07/04/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 808/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 808/QĐ-TCHQ 2019 sửa đổi Quyết định 3621/QĐ-TCHQ mẫu seal container


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 808/QĐ-TCHQ 2019 sửa đổi Quyết định 3621/QĐ-TCHQ mẫu seal container
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu808/QĐ-TCHQ
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành27/03/2019
       Ngày hiệu lực27/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (07/04/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 808/QĐ-TCHQ 2019 sửa đổi Quyết định 3621/QĐ-TCHQ mẫu seal container

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 808/QĐ-TCHQ 2019 sửa đổi Quyết định 3621/QĐ-TCHQ mẫu seal container

           • 27/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực