Quyết định 81/1999/QĐ-BTC

Quyết định 81/1999/QĐ-BTC về việc kéo dài thời hạn nộp thuế tương ứng với giá trị hàng hoá bán trả chậm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 81/1999/QĐ-BTC kéo dài thời hạn nộp thuế tương ứng giá trị hàng hoá bán trả chậm


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81/1999/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 81/1999/QĐ-BTC NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI HẠN NỘP THUẾ TƯƠNG ỨNG VỚI GIÁ TRỊ HÀNG HOÁ BÁN TRẢ CHẬM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 10/5/1997;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178-CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 08/1999/NQ-CP ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Các cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán các mặt hàng than, xi măng, thép xây dựng (sản xuất trong nước) cho các đối tượng trực tiếp tiêu dùng (bao gồm cả các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng) theo phương thức trả chậm được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng bán trả chậm.

Điều 2: Việc gia hạn nộp thuế cho các cơ sở kinh doanh như quy định tại Điều 1 được xác định căn cứ vào thời gian thanh toán tiền mua hàng theo hợp đồng mua bán hàng hoá, nhưng tối đa không quá sáu tháng kể từ ngày xuất hàng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với hàng hoá quy định tại Điều 1 xuất bán từ ngày 1/8/1999 đến hết ngày 31/12/1999.

Điều 4: Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ chế độ kế toán, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, các cơ sở kinh doanh được quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/1999/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu81/1999/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/1999
Ngày hiệu lực20/08/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước

Download Văn bản pháp luật 81/1999/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 81/1999/QĐ-BTC kéo dài thời hạn nộp thuế tương ứng giá trị hàng hoá bán trả chậm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 81/1999/QĐ-BTC kéo dài thời hạn nộp thuế tương ứng giá trị hàng hoá bán trả chậm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu81/1999/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành05/08/1999
        Ngày hiệu lực20/08/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 81/1999/QĐ-BTC kéo dài thời hạn nộp thuế tương ứng giá trị hàng hoá bán trả chậm

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 81/1999/QĐ-BTC kéo dài thời hạn nộp thuế tương ứng giá trị hàng hoá bán trả chậm

         • 05/08/1999

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/08/1999

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực