Quyết định 81/2007/QĐ-UBND

Quyết định 81/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện quận Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú do Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 81/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện quận Tân Phú thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú tại Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007; của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 2649/SYT-TCCB ngày 10 tháng 5 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 393/TTr-SNV ngày 24 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Bệnh viện quận Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tế quận Tân Phú. Bệnh viện quận Tân Phú là đơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định. Trụ sở đặt tại số 34 đường Trần Văn Giáp, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. 

Bệnh viện quận Tân Phú chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện quận Tân Phú

1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh:

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú;

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước;

c) Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thường về nội khoa và các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa;

d) Tổ chức giám định sức khỏe khi có yêu cầu;

đ) Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng của Bệnh viện.

2. Đào tạo cán bộ y tế:

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế;

b) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

3. Nghiên cứu khoa học về y học:

a) Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu;

b) Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;

c) Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:

a) Lập kế hoạch và chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị;

b) Tổ chức chỉ đạo các phường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chương trình y tế ở địa phương.

5. Phòng bệnh:

a) Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch;

b) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

6. Hợp tác quốc tế:

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

7. Quản lý kinh tế y tế:

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí;

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài, và các tổ chức kinh tế;

c) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Bệnh viện quận Tân Phú

1. Bệnh viện quận Tân Phú do Giám đốc phụ trách, có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận.

Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị;

b) Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng; 

c) Phòng Tài chính - Kế toán.

3. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh;

b) Khoa Hồi sức cấp cứu;

c) Khoa Nội - Nhiễm;

d) Khoa Ngoại tổng hợp; 

đ) Khoa Phụ sản;

e) Khoa Nhi;

g) Khoa Giải phẫu bệnh;

h) Khoa Mắt;

i) Khoa Tai - Mũi - Họng;

k) Khoa Răng - Hàm - Mặt

l) Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

m) Khoa Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu;

n) Khoa Dược;

o) Khoa Chống nhiễm khuẩn;

p) Khoa Dinh dưỡng;

q) Khoa Xét nghiệm.

Điều 4. Về biên chế của Bệnh viện quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú bố trí trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế do Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Căn cứ Quyết định này và Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Tân Phú, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 08/2004/QĐ-UB ngày 03 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép thành lập Trung tâm Y tế quận Tân Phú.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Tân Phú, Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu81/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2007
Ngày hiệu lực10/06/2007
Ngày công báo15/06/2007
Số công báoSố 38
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 81/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện quận Tân Phú thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 81/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện quận Tân Phú thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu81/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thành Tài
       Ngày ban hành31/05/2007
       Ngày hiệu lực10/06/2007
       Ngày công báo15/06/2007
       Số công báoSố 38
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 81/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện quận Tân Phú thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 81/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện quận Tân Phú thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

           • 31/05/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực