Quyết định 81-CP

Quyết định 81-CP năm 1977 về đặt Trường hành chính trung ương trực thuộc Ban tổ chức của Chính phủ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 81-CP đặt Trường hành chính trung ương trực thuộc Ban tổ chức Chính phủ


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 1977 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐẶT TRƯỜNG HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG TRỰC THUỘC BAN TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ nghị định số 29-CP ngày 20-2-1973 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Ban tổ chức của Chính phủ;
Xét nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước ở các cấp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt Trường hành chính trung ương, trước đây trực thuộc Bộ Nội vụ theo quyết định số 214-NV ngày 29-5-1959, trực thuộc Ban tổ chức của Chính phủ.

Điều 2. Trường hành chính trung ương có nhiệm vụ huấn luyện và bồi dưỡng các ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh và tương đương, cán bộ làm công tác tổ chức, văn phòng ở các Ủy ban nhân dân huyện , tỉnh và tương đương, cán bộ làm công tác giảng dạy ở các trường hành chính và cán bộ phụ trách các Ty, Sở của tỉnh và thành phố.

Điều 3. Trường hành chính trung ương có một hiệu trưởng và một hoặc hai phó hiệu trưởng.

Điều 4. Tổ chức bộ máy của trường hành chính trung ương do Ban tổ chức của Chính phủ quy định.

Điều 5. Ban tổ chức của Chính phủ được sử dụng toàn bộ cơ sở trường hành chính trung ương hiện nay ở Láng thuộc khu phố Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 6.  Các đồng chí Bộ trưởng Phủ thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Trưởng ban tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

  

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


Nguyễn Duy Trinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81-CP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu81-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/1977
Ngày hiệu lực14/05/1977
Ngày công báo30/04/1977
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 81-CP đặt Trường hành chính trung ương trực thuộc Ban tổ chức Chính phủ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 81-CP đặt Trường hành chính trung ương trực thuộc Ban tổ chức Chính phủ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu81-CP
     Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
     Người kýNguyễn Duy Trinh
     Ngày ban hành30/03/1977
     Ngày hiệu lực14/05/1977
     Ngày công báo30/04/1977
     Số công báoSố 3
     Lĩnh vựcGiáo dục
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 81-CP đặt Trường hành chính trung ương trực thuộc Ban tổ chức Chính phủ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 81-CP đặt Trường hành chính trung ương trực thuộc Ban tổ chức Chính phủ