Quyết định 811/2000/QĐ-TCBĐ

Quyết định 811/2000/QĐ-TCBĐ sửa đổi Quyết định 293/2000/QĐ-TCBĐ về cước dịch vụ thông tin di động GSM do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Quyết định 811/2000/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ thông tin di động GMS sửa đổi Quyết định 293/2000/QĐ-TCBĐ đã được thay thế bởi Quyết định 06/2006/QĐ-BBCVT danh mục văn bản pháp luật Bộ Bưu chính Viễn thông đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 811/2000/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ thông tin di động GMS sửa đổi Quyết định 293/2000/QĐ-TCBĐ


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 811/2000/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 811/2000/QĐ-TCBĐ NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 293/2000/QĐ-TCBĐ NGÀY 03/4/2000 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 820/CP-KTTH ngày 08/9/2000 của Chính phủ về việc điều hành cước bưu chính, viễn thông;
Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Vật giá Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ điểm 2.3 mục II Bảng cước thông tin di động GSM ban hành kèm theo Quyết định số 293/2000/QĐ-TCBĐ ngày 03/4/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ thông tin di động GSM.

Điều 2. Thực hiện cước thuê bao thông tin di động thống nhất không phân biệt đối tượng sử dụng theo điểm 2 mục I Bảng cước thông tin di động GSM ban hành kèm theo Quyết định số 293/2000/QĐ-TCBĐ ngày 3/4/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ thông tin di động GSM.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2000.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kinh tế- Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc của Tổng cục Bưu điện, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Ngọc Bình

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 811/2000/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu811/2000/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2000
Ngày hiệu lực01/10/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 811/2000/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 811/2000/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ thông tin di động GMS sửa đổi Quyết định 293/2000/QĐ-TCBĐ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 811/2000/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ thông tin di động GMS sửa đổi Quyết định 293/2000/QĐ-TCBĐ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu811/2000/QĐ-TCBĐ
       Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
       Người kýTrần Ngọc Bình
       Ngày ban hành15/09/2000
       Ngày hiệu lực01/10/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 811/2000/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ thông tin di động GMS sửa đổi Quyết định 293/2000/QĐ-TCBĐ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 811/2000/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ thông tin di động GMS sửa đổi Quyết định 293/2000/QĐ-TCBĐ