Quyết định 811/QĐ-UBND

Quyết định 811/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Phòng Pháp chế tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 811/QĐ-UBND thành lập phòng pháp chế cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Bắc Ninh 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 811/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP PHÒNG PHÁP CHẾ TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND TỈNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Pháp chế tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, gồm:

1. Sở Nội vụ,

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư,

3. Sở Tài chính,

4. Sở Công Thương,

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

6. Sở Giao thông Vận tải,

7. Sở Xây dựng,

8. Sở Tài nguyên và Môi trường,

9. Sở Thông tin và Truyền thông,

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

12. Sở Khoa học và Công nghệ,

13. Sở Giáo dục và Đào tạo,

14. Sở Y tế.

Điều 2. Phòng Pháp chế các Sở gồm có: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên; Giám đốc các Sở quyết định nhân sự cụ thể của Phòng Pháp chế theo quy định của pháp luật.

Giám đốc các Sở có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Pháp chế và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở theo quy định đảm bảo không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và hoạt động đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 811/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu811/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2014
Ngày hiệu lực06/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 811/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 811/QĐ-UBND thành lập phòng pháp chế cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Bắc Ninh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 811/QĐ-UBND thành lập phòng pháp chế cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Bắc Ninh 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu811/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Nhân Chiến
        Ngày ban hành06/08/2014
        Ngày hiệu lực06/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 811/QĐ-UBND thành lập phòng pháp chế cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Bắc Ninh 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 811/QĐ-UBND thành lập phòng pháp chế cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Bắc Ninh 2014

            • 06/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực