Quyết định 812-TTg

Quyết định 812-TTg năm 1995 bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn, trợ cấp thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức là công nhân chuyển ngành về hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 812-TTg bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn, trợ cấp thêm người hưu trí cô đơn và công nhân viên chuyển ngành về hưu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 812-TTg

Hà Nộingày 12 tháng 12 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ƯỞNG TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG DÀI HẠN;TRỢ CẤP THÊM ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯU TRÍ CÔ ĐƠN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC À QUÂN NHÂN CHUYỂN NGÀNH VỀ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung đối tượng trợ cấp mất sức lao động dài hạn là những người nghỉ việc, đã hoặc đang được hưởng trợ cấp mất sức lao động nếu có thời gian công tác đủ 20 năm trở lên (không tính quy đổi theo hệ số).

Những người thuộc diện này đang được hưởng trợ cấp mất sức lao động thì sau khi hưởng trợ cấp đến hết 1/2 thời gian công tác quy đổi, được tiếp tục hưởng trợ cấp hàng tháng.

Những người thuộc diện này mà đã ngừng hưởng trợ cấp từ sau ngày 1 tháng 3 năm 1990 thì được hưởng lại trợ cấp kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 2. Người đang hưởng lương hưu sống cô đơn, không còn thân nhân trực tiếp chăm sóc, không có nguồn thu nhập nào khác, mức lương hưu thấp hơn 180.000 đồng/tháng thì được phụ cấp thêm để mức lương hưu bằng 180.000 đồng/tháng.

Điều 3. Cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân có thời gian đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng công an nhân dân, nếu chuyển ngành ra làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước trước tháng 4 năm 1993, sau đó nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, ngoài việc được hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo thang lương, bảng lương quy định chung, còn được trợ cấp thêm hàng tháng như sau: Cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân được hưởng 1% mức tiền lương tối thiểu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 812-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu812-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/1995
Ngày hiệu lực01/01/1996
Ngày công báo14/03/1996
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 812-TTg bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn, trợ cấp thêm người hưu trí cô đơn và công nhân viên chuyển ngành về hưu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 812-TTg bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn, trợ cấp thêm người hưu trí cô đơn và công nhân viên chuyển ngành về hưu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu812-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành12/12/1995
     Ngày hiệu lực01/01/1996
     Ngày công báo14/03/1996
     Số công báoSố 5
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 812-TTg bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn, trợ cấp thêm người hưu trí cô đơn và công nhân viên chuyển ngành về hưu

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 812-TTg bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn, trợ cấp thêm người hưu trí cô đơn và công nhân viên chuyển ngành về hưu