Quyết định 814/QĐ-BTC

Quyết định 814/QĐ-BTC năm 2010 đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 814/QĐ-BTC đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 814/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 37/2010/TT-BTC NGÀY 18/3/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỰ IN TRÊN MÁY TÍNH.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 51/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính:

1- Tại điểm a, khoản 1, Điều 3 đã in:

“... nộp hồ sơ cho Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức trả thu nhập đóng trụ sở chính.”

Nay sửa lại thành:

“...nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý”.

2- Tại khoản 2 Điều 3 đã in:

“...chấp thuận của Cục thuế tỉnh, thành phố...”

Nay sửa lại thành:

 “... chấp thuận của cơ quan thuế...”

3- Tại khoản 1 Điều 6 đã in:

“...phải thông báo với Cục thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký sử dụng chứng từ và cơ quan thuế trực tiếp quản lý...”

Nay sửa lại thành:

 “...phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý...”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 814/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu814/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2010
Ngày hiệu lực02/05/2010
Ngày công báo09/05/2010
Số công báoTừ số 208 đến số 209
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 814/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 814/QĐ-BTC đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 814/QĐ-BTC đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu814/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Đức Chi
     Ngày ban hành15/04/2010
     Ngày hiệu lực02/05/2010
     Ngày công báo09/05/2010
     Số công báoTừ số 208 đến số 209
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 814/QĐ-BTC đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 814/QĐ-BTC đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC

         • 15/04/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/05/2010

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/05/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực