Quyết định 817/QĐ-BTTTT

Quyết định 817/QĐ-BTTTT năm 2016 thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 817/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016


B THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 817/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tha nhận phòng th nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đi với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:

ETL Inc. - KR0022

Địa ch: 114. Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08506, Korea

(đã được Cơ quan nghiên cứu về Vô tuyến quốc gia (RRA) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư s28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thnghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 24/4/2018 và thay thế Quyết định số 1086/QĐ-BTTTT ngày 04/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điu 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (
đb/c):
-
TT. Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Trung
m Thông tin (để p/h);
- Các Tổ chức CN
HQ (để t/h);
- L
ưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lê Xuân Công

 

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(Kèm theo Quyết định số 817/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm:

Tên: ETL Inc. - KR0022

Địa ch: 114, Gasan digital 2-ro. Geumcheon-gu. Seoul, 08506, Korea

Người liên lạc: Jae-Young, Kwon

Điện thoại: +82-2-858-0786

Email: jykwon@etl.re.kr

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sản phm

Quy định kỹ thuật

1

Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính min nhiễm - Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 7317 : 2003

2

Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính nhiễu tần svô tuyến - Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 7189 : 2009

3

Thiết bị máy thu thanh thu hình quảng bá và thiết bkết hợp - Đặc tính nhiễu tần s radio

TCVN 7600 : 2010

4

Thiết bị thông tin vô tuyến điện về tương thích điện t

QCVN 18:2014/BTTTT

5

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kthuật điu chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

QCVN 54:2011/BTTTT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 817/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu817/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực19/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 817/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 817/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 817/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu817/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýLê Xuân Công
       Ngày ban hành19/05/2016
       Ngày hiệu lực19/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 817/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 817/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016

           • 19/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực