Quyết định 818/QĐ-BTTTT

Quyết định 818/QĐ-BTTTT năm 2016 thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 818/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016


B THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 818/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn c Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thừa nhận phòng th nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận ln nhau v đánh giá phù hợp đi với các sản phm, hàng hóa lĩnh vực vin thông và công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng thnghiệm:

Global Standard Testing Laboratory (GSTL) Co., Ltd - KR0146

Địa ch: 89-5, Gyeongchung-daero 3233 beon-gil Shdun-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea

(đã được Cơ quan nghiên cứu về Vô tuyến quốc gia (RRA) chđịnh và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc về việc thừa nhận phòng thnghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận ln nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thnghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lc kể từ ngày ký đến ngày 24/4/2018 và thay thế cho Quyết định số 1091/QĐ-BTTTT ngày 04/8/2014.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (
đb/c):
-
TT. Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Trung
m Thông tin (để p/h);
- Các Tổ chức CN
HQ (để t/h);
- L
ưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lê Xuân Công

 

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(Kèm theo Quyết định số 818/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm:

Tên: Global Standard Testing Laboratory (GSTL) Co., Ltd - KR0146

Địa ch: 89-5, Gyeongchung-daero 3233 beon-gil, Shdun-myeo, Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea

Người liên lạc: Ui Hyun Ryu

Điện thoại: +82-31-634-1800

Email: rf@gstl.co.kr

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sn phm

Quy định k thut

1

Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính miễn nhiễm - Gii hạn và phương pháp đo

TCVN 7317:2003

2

Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính nhiễu tn số vô tuyến - Giới hạn và phương pháp do

TCVN 7189:2009

3

Thiết bthu phát vô tuyến sử dụng kthuật điều chế trải phổ trong băng tn 2,4 GHz

QCVN 54:2011/BTTIT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 818/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu818/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực19/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 818/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 818/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 818/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu818/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýLê Xuân Công
       Ngày ban hành19/05/2016
       Ngày hiệu lực19/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 818/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 818/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016

           • 19/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực