Quyết định 819/QĐ-BXD

Quyết định 819/QĐ-BXD về thành lập Ban Chỉ đạo “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 819/QĐ-BXD 2020 thành lập Ban Chỉ đạo Diễn đàn phát triển đô thị thông minh


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO “DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASEAN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ văn bản số 1544/VPCP-QHQT ngày 28/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động Mạng lưới các đô thị thông minh ASEAN năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị và Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020" (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm 11 đồng chí có tên sau đây:

1. Ông Phạm Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - Phó Trưởng Ban;

3. Ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó Trưởng Ban;

4. Ông Nguyễn Quốc Dũng – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trường SOM ASEAN Việt Nam - Phó Trưởng Ban;

5. Ông Nguyễn Thành Hưng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng Ban;

6. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội - Phó Trưởng Ban;

7. Ông Phạm Khánh Toàn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

8. Đại diện lãnh đạo Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương - Ủy viên;

9. Ông Dương Hải Hưng - Phó vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao - Úy viên;

10. Ông Hoàng Hải Vân - Phó Chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

11. Ông Trần Quốc Thái - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020”, đôn đốc, điều phối các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện thành công sự kiện “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020”.

Giúp việc Ban Chỉ đạo có Ban Tổ chức do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập.

Điều 3. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau hoàn thành tổ chức thực hiện các hoạt động của “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020”.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị và các thành viên của Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ban Thư ký Quốc gia ASEAN 2020;
- Các Bộ: Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VP, Cục PTĐT

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 819/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu819/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2020
Ngày hiệu lực19/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(21/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 819/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 819/QĐ-BXD 2020 thành lập Ban Chỉ đạo Diễn đàn phát triển đô thị thông minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 819/QĐ-BXD 2020 thành lập Ban Chỉ đạo Diễn đàn phát triển đô thị thông minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu819/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Hồng Hà
        Ngày ban hành19/06/2020
        Ngày hiệu lực19/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (21/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 819/QĐ-BXD 2020 thành lập Ban Chỉ đạo Diễn đàn phát triển đô thị thông minh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 819/QĐ-BXD 2020 thành lập Ban Chỉ đạo Diễn đàn phát triển đô thị thông minh

              • 19/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực