Quyết định 819/QĐ-BXD

Quyết định 819/QĐ-BXD năm 2009 xếp hạng bệnh viện xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 819/QĐ-BXD xếp hạng bệnh viện xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 819/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG BỆNH VIỆN XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;
Theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Xây dựng tại Tờ trình số 200/BVXD-TCCB ngày 30/6/2009 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xếp Bệnh viện Hạng I (Một) đối với Bệnh viện Xây dựng kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2009.

Điều 2. Căn cứ vào các tiêu chuẩn của Bệnh viện hạng I, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện và các đơn vị trực thuộc; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh của Bệnh viện để không ngừng nâng cao hiệu quả phục vụ cán bộ, công nhân viên, lao động trong Ngành và xã hội.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Bệnh viện Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế
- Lưu: VP, Vụ TCCB, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 819/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu819/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2009
Ngày hiệu lực15/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 819/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 819/QĐ-BXD xếp hạng bệnh viện xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 819/QĐ-BXD xếp hạng bệnh viện xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu819/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành06/08/2009
        Ngày hiệu lực15/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 819/QĐ-BXD xếp hạng bệnh viện xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 819/QĐ-BXD xếp hạng bệnh viện xây dựng

            • 06/08/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực