Quyết định 819/QĐ-TTg

Quyết định 819/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 819/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Chính phủ Việt Nam Ca-ta khuyến khích bảo hộ đầu tư lẫn nhau


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 819/QĐ-TTg   

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC CA-TA VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ LẪN NHAU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4052/TTr-BKH ngày 05 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau (dưới đây gọi tắt là Hiệp định) ký ngày 08 tháng 3 năm 2009 tại Đô-ha, thủ đô của Nhà nước Ca-ta.

Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và thông báo bằng văn bản cho Chính phủ Nhà nước Ca-ta để Hiệp định chính thức có hiệu lực theo quy định tại Điều 13 của Hiệp định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KTTH, KTN, TH, HC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 819/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu819/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2009
Ngày hiệu lực12/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 819/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 819/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Chính phủ Việt Nam Ca-ta khuyến khích bảo hộ đầu tư lẫn nhau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 819/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Chính phủ Việt Nam Ca-ta khuyến khích bảo hộ đầu tư lẫn nhau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu819/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành12/06/2009
        Ngày hiệu lực12/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 819/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Chính phủ Việt Nam Ca-ta khuyến khích bảo hộ đầu tư lẫn nhau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 819/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Chính phủ Việt Nam Ca-ta khuyến khích bảo hộ đầu tư lẫn nhau

            • 12/06/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực