Quyết định 819/QĐ-TTg

Quyết định 819/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 819/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 819/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 547/TTr-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 602/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 13 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai(10b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 819/QĐ-TTg ngày 25/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Phòng Hành chính - Tài vụ, Trường Đại học Y khoa, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5. Bộ môn Công nghệ chế tạo máy, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

6. Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

7. Thạc sĩ Dương Duy Hùng, Giảng viên chính, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

8. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Việt Đức, Trưởng khoa Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

9. Thạc sĩ Hứa Văn Thao, Giảng viên chính Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

10. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Tiến, Giảng viên chính, Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

11. Ông Mai Đình Đức, Trưởng phòng Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Trường Đại học Y khoa, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

12. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hòe, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

13. Tiến sĩ Vũ Quý Đạc, Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

14. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Công, Trưởng khoa Khoa Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

15. Thạc sĩ Vũ Vinh Quang, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

16. Thạc sĩ Nguyễn Văn Lễ, Giảng viên chính, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo-Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

17. Thạc sĩ Trương Đại Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

18. Ông Đặng Văn Doanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

19. Thạc sĩ Lê Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Ban Đào tạo Sau đại học, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 819/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu819/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2008
Ngày hiệu lực25/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 819/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 819/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 819/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu819/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành25/06/2008
        Ngày hiệu lực25/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 819/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 819/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 25/06/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực