Quyết định 82/2006/QĐ-TTg

Quyết định 82/2006/QĐ-TTg điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định 194/2001/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 82/2006/QĐ-TTg mức học bổng chính sách HSSV dân tộc thiểu số tại trường phổ thông dân tộc nội trú,dự bị đại học điều chỉnh 194/2001/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 82/2006/QĐ-TTg mức học bổng chính sách HSSV dân tộc thiểu số tại trường phổ thông dân tộc nội trú,dự bị đại học điều chỉnh 194/2001/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VÀ TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 194/2001/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nâng mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học được hưởng học bổng chính sách quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập từ 160.000 đồng/người/tháng lên 280.000 đồng/người/tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Điều 2. Mức học bổng quy định tại Điều 1 của Quyết định này được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng cùng với việc điều chỉnh mức lương tối thiểu của Nhà nước từ thời điểm 01 tháng 01 năm 2006.

Điều 3. Bộ Tài chính bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước các cấp theo quy định của Luật Ngân sách để thực hiện chi trả học bổng theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho mức học bổng quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ đối với các đối tượng học sinh, sinh viên nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (5b). Trang

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phạm Gia Khiêm
Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu82/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2006
Ngày hiệu lực14/05/2006
Ngày công báo29/04/2006
Số công báoTừ số 32 đến số 33
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2020
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 82/2006/QĐ-TTg mức học bổng chính sách HSSV dân tộc thiểu số tại trường phổ thông dân tộc nội trú,dự bị đại học điều chỉnh 194/2001/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 82/2006/QĐ-TTg mức học bổng chính sách HSSV dân tộc thiểu số tại trường phổ thông dân tộc nội trú,dự bị đại học điều chỉnh 194/2001/QĐ-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu82/2006/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhạm Gia Khiêm
     Ngày ban hành14/04/2006
     Ngày hiệu lực14/05/2006
     Ngày công báo29/04/2006
     Số công báoTừ số 32 đến số 33
     Lĩnh vựcGiáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2020
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được căn cứ

     Văn bản hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 82/2006/QĐ-TTg mức học bổng chính sách HSSV dân tộc thiểu số tại trường phổ thông dân tộc nội trú,dự bị đại học điều chỉnh 194/2001/QĐ-TTg

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 82/2006/QĐ-TTg mức học bổng chính sách HSSV dân tộc thiểu số tại trường phổ thông dân tộc nội trú,dự bị đại học điều chỉnh 194/2001/QĐ-TTg