Quyết định 82/2006/QĐ-UBND

Quyết định 82/2006/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 82/2006/QĐ-UBND hỗ trợ cho cán bộ thanh tra giải quyết khiếu nại Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 72/2016/QĐ-UBND chế độ hỗ trợ cán bộ công chức cơ quan đảng nhà nước kiểm tra Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 82/2006/QĐ-UBND hỗ trợ cho cán bộ thanh tra giải quyết khiếu nại Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA CÁC ĐOÀN KIỂM TRA, THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở trong những ngày đi thực tế, cụ thể như sau:

1.1. Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có mặt trong những ngày đi thực tế tại cơ sở (không kể các đối tượng đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm hoặc phụ cấp ưu đãi theo nghề đã được quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang).

1.2. Mức chi hỗ trợ như sau:

- Đối với địa điểm kiểm tra, thanh tra cách trụ sở cơ quan dưới 10 Km được hưởng 5.000 đồng/người/ngày.

- Đối với địa điểm kiểm tra, thanh tra cách trụ sở cơ quan từ 10 Km trở lên được hưởng 10.000 đồng/người/ngày.

1.3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Trong dự toán chi ngân sách hàng năm của đơn vị.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 168/2002/QĐ-UB ngày 13/11/2002 của UBND tỉnh Bình Định và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu82/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2006
Ngày hiệu lực28/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 82/2006/QĐ-UBND hỗ trợ cho cán bộ thanh tra giải quyết khiếu nại Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 82/2006/QĐ-UBND hỗ trợ cho cán bộ thanh tra giải quyết khiếu nại Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu82/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành18/08/2006
        Ngày hiệu lực28/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 82/2006/QĐ-UBND hỗ trợ cho cán bộ thanh tra giải quyết khiếu nại Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 82/2006/QĐ-UBND hỗ trợ cho cán bộ thanh tra giải quyết khiếu nại Bình Định