Quyết định 82/2009/QĐ-UBND

Quyết định 82/2009/QĐ-UBND về thành lập trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 82/2009/QĐ-UBND Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 12 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 364/TTr-SNV ngày 24 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khuyến công.

Điều 2. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có chức năng phục vụ quản lý Nhà nước ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến công, lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp và lĩnh vực xúc tiến thương mại.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Công Thương căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm và chỉ đạo, hướng dẫn Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và chấm dứt hiệu lực các Quyết định sau đây:

1. Quyết định số 4411/-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến công tỉnh Ninh Thuận.

2. Quyết định số 4413/-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến công tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu82/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2009
Ngày hiệu lực22/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 82/2009/QĐ-UBND Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 82/2009/QĐ-UBND Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu82/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýHoàng Thị Út Lan
       Ngày ban hành12/03/2009
       Ngày hiệu lực22/03/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 82/2009/QĐ-UBND Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 82/2009/QĐ-UBND Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

           • 12/03/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực