Quyết định 82/2013/QĐ-TTg

Quyết định 82/2013/QĐ-TTg về chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 82/2013/QĐ-TTg chính sách đặc thù huấn luyện viên vận động viên xuất sắc đã được thay thế bởi Nghị định 36/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thể dục Thể thao sửa đổi và được áp dụng kể từ ngày 14/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 82/2013/QĐ-TTg chính sách đặc thù huấn luyện viên vận động viên xuất sắc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO XUẤT SẮC

Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tưng Chính phủ ban hành Quyết định về một s chính sách đặc thù đi với huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về chế độ dinh dưỡng, tiền công, chăm sóc y tế, trang thiết bị tập luyện, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc trong thời gian được tập trung tập huấn và thi đấu.

2. Các chế độ, chính sách khác không được quy định tại Quyết định này thì huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc vẫn được hưởng theo quy đnh hiện hành.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

1. Vận động viên thể thao xuất sắc là người Việt Nam, được triệu tập tập huấn chuẩn bị tham dự và có khả năng giành huy chương tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), tham dự vòng loại và tham dự Đại hội thể thao Olympic (Olympic Games), tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Paralympic (Paralympic Games).

2. Huấn luyện viên thể thao xuất sắc là người Việt Nam, trực tiếp huấn luyện vận động viên quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định danh sách huấn luyện viên, vận động viên quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

Điều 3. Chế độ dinh dưỡng

1. Chế độ ăn hàng ngày được quy định như sau:

a) Huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc tập huấn ở trong nước được hưởng chế độ ăn với mức tiền 400.000 đồng/người/ngày.

Khi giá cả thtrường biến động bằng (=) hoặc lớn hơn (>) 10% theo công bố của Tổng cục Thống kê, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất điều chỉnh mức tiền ăn cho phù hợp.

b) Huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc tập huấn ở nước ngoài được hưởng chế độ ăn theo thư mời hoặc hợp đồng ký kết với cơ sở đào tạo ở nước ngoài và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt trong khung chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

2. Ngoài chế độ thực phẩm chức năng theo quy định hiện hành, vận động viên thể thao xuất sắc được hưởng chế độ thực phẩm chức năng theo tính chất đặc thù của từng môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chế độ tiền công

1. Huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng chế độ tiền công như sau:

a) Huấn luyện viên: 500.000 đồng/người/ngày.

b) Vận động viên: 400.000 đồng/người/ngày.

2. Huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc hưởng lương từ ngân sách nhà nước có mức lương thấp hơn mức tiền công quy định tại Khoản 1 Điều này, thì trong thời gian được tập trung tập huấn và thi đấu, được chi trả từ ngân sách nhà nước phần chênh lệch để bảo đảm bằng mức quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 5. Chế độ chăm c y tế

1. Vận động viên thể thao xuất sắc được chăm sóc sức khỏe, hồi phục chức năng và chữa trị chấn thương tại các cơ sở y tế trong nước.

2. Trường hợp đc biệt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định cho vận động viên thể thao xuất sắc bị chấn thương được chữa trị ở nước ngoài.

Điều 6. Chế độ trang thiết bị tập luyện, thi đấu

Vận động viên thể thao xuất sắc được bảo đảm trang thiết bị tập luyện, thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước và được cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy đnh của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 7. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, đơn vị, cá nhân huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để góp phần nâng cao hiệu quả của các chính sách đặc thù đối vi huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc cũng như các chế độ, chính sách khác đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang  Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chtịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kim toán Nhà nưc;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2013/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu82/2013/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực15/02/2014
Ngày công báo15/01/2014
Số công báoTừ số 107 đến số 108
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2013/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 82/2013/QĐ-TTg chính sách đặc thù huấn luyện viên vận động viên xuất sắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 82/2013/QĐ-TTg chính sách đặc thù huấn luyện viên vận động viên xuất sắc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu82/2013/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành31/12/2013
        Ngày hiệu lực15/02/2014
        Ngày công báo15/01/2014
        Số công báoTừ số 107 đến số 108
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 82/2013/QĐ-TTg chính sách đặc thù huấn luyện viên vận động viên xuất sắc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 82/2013/QĐ-TTg chính sách đặc thù huấn luyện viên vận động viên xuất sắc