Quyết định 820/QĐ-BCT

Quyết định 820/QĐ-BCT năm 2012 về thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Doanh nghiệp tư nhân Phi Long do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 820/QĐ-BCT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 820/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHI LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Xét đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Phi Long tại công văn số 01 ngày 20 tháng 02 năm 2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo số 47/GCN do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp ngày 16 tháng 8 năm 2011 cho Doanh nghiệp tư nhân Phi Long; địa chỉ trụ sở chính: Số 116, Phan Văn Lại, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An, Doanh nghiệp tư nhân Phi Long, Tổng cục Hải quan và Hiệp hội Lương thực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND tỉnh Long An;
- Sở Công Thương tỉnh Long An;
- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 820/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu820/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2012
Ngày hiệu lực24/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 820/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 820/QĐ-BCT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 820/QĐ-BCT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu820/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Thành Biên
        Ngày ban hành24/02/2012
        Ngày hiệu lực24/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 820/QĐ-BCT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 820/QĐ-BCT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

            • 24/02/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/02/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực