Quyết định 823/QĐ-TTg

Quyết định 823/QĐ-TTg năm 2011 về xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia cho các địa phương phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 823/QĐ-TTg xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT CHLORINE DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TÔM NUÔI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1272/BNN-TY ngày 10 tháng 5 năm 2011, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3086/BKHĐT-KTDV ngày 18 tháng 5 năm 2011, Bộ Tài chính tại công văn số 6767/BTC-TCDT ngày 24 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 120 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi, cụ thể:

- Tỉnh Bình Định: 10 tấn.

- Tỉnh Bến Tre: 30 tấn.

- Tỉnh Sóc Trăng: 50 tấn.

- Tỉnh Cà Mau: 30 tấn.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 823/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu823/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2011
Ngày hiệu lực30/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 823/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 823/QĐ-TTg xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 823/QĐ-TTg xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu823/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành30/05/2011
        Ngày hiệu lực30/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 823/QĐ-TTg xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 823/QĐ-TTg xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia

             • 30/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực