Quyết định 824/QĐ-BGDĐT

Quyết định 824/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 824/QĐ-BGDĐT thành lập trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La 2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 824/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM SƠN LA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020; Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5  năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại Công văn số 3545/UBND-NC ngày 31 tháng 12 năm 2013, của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tại Công văn số 108/KHTC ngày 25 tháng 02 năm 2014 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La trên cơ sở Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sơn La.

Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La có trụ sở chính tại Tiểu khu 13, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Điều 2. Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có trách nhiệm chuẩn bị đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng; mở ngành, triển khai đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ phận "một cửa";
- Lưu: VT, TCCB (5).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 824/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu824/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 824/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 824/QĐ-BGDĐT thành lập trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 824/QĐ-BGDĐT thành lập trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu824/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Vũ Luận
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 824/QĐ-BGDĐT thành lập trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 824/QĐ-BGDĐT thành lập trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La 2014

            • 11/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực