Quyết định 83/2001/QĐ-QLD

Quyết định 83/2001/QĐ-QLD ban hành mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp sổ đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng cục quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 83/2001/QĐ-QLD mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp sổ đăng ký lưu hành tại Việt Nam


CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83/2001/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM SỐ 83/2001/QĐ-QLD NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MĨ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN SỨC KHOẺ CỦA CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM

Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005;
Căn cứ Quyết định số 547/TTg ngày 13/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Quản lý dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 06/2001/TT-BYT ngày 23/4/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, trong thời kỳ 2001-2005: giao cho Cục Quản lý dược Việt Nam hướng dẫn đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người;
Căn cứ Quyết định số 19/2001/QĐ-QLD ngày 27/4/2001 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam ban hành quy định tạm thời đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người nhập khẩu vào Việt Nam;
Theo đề nghị của phòng đăng ký thuốc và mỹ phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố đợt 13 các loại mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm 75 (bảy mươi lăm) mỹ phẩm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị 05 năm kể từ ngày ký.

DANH MỤC

MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SĐK LƯU HÀNH
(ban hành kèm theo Quyết định số 83/2001/QĐ-QLD ngày 5 tháng 12 năm 2001)

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

1. Công ty đăng ký: Công ty dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm Việt Nam

(VOCARIMEX)

58- Nguyễn Bỉnh Khiêm - quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

1.1. Nhà sản xuất: LG Chemical Ltd.

20, yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea

1

Isaknox long lasting two way cake #21, #23

NSX

36 tháng

LHMP-0489-01

2

Isa ka nox lucid color eye shadow #33, 51,73

NSX

36 tháng

LHMP-0490-01

3

Isa ka nox white focus clear whitening mask

NSX

36 tháng

LHMP-0491-01

4

Lacvert lasting fourdation#21, 23

NSX

36 tháng

LHMP-0492-01

5

Lacvert two way cake#13,21,23

NSX

36 tháng

LHMP-0493-01

6

Lavert aqua lipstick

NSX

36 tháng

LHMP-0494-01

2. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Nhân Việt

171- Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

2.1. Nhà sản xuất: Beau tycos International Co., Ltd.

Zi Teng Jie 215021- Suzhou – P.R. China L’oreal China

7

L’oreal feel na turale loose powder- all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0495-01

2.1. Nhà sản xuất: L’oreal consumer products manufatures

100 Commerce Drive, Someset, New Jersey, USA

8

Le grand kohl perfectly soft liner-all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0495-01

9

L’oreal colour riche lipcolour- all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0496-01

10

L’oreal cayon petite anti- feathering lip liner-all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0497-01

11

L’oreal feel naturale light softening one step makeup- all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0498-01

12

L’oreal feel naturale light softening powder- all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0499-01

13

L’oreal feel naturale oil-free SPF15-All shades

NSX

36 tháng

LHMP-0501-01

14

L’oreal li neur intense defining liquid liner-all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0502-01

15

L’oreal pencil perfect automatic eye liner-all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0503-01

16

L’oreal plenitude hydrafresh foaming face wash for normal to dry skin with gentle beta hydroxy

NSX

36 tháng

LHMP-0504-01

17

L’oreal plenitude hydrafresh super fresh moisturizer oil- free for normal to dry skin

NSX

36 tháng

LHMP-0505-01

18

L’oreal plenitude hydrafresh super fresh moisturizer oil- free for normal to oily skin

NSX

36 tháng

LHMP-0506-01

19

L’oreal plenitude hydrafresh toner for normal to dry skin with gentle beta hyroxy

NSX

36 tháng

LHMP-0507-01

20

L’oreal plenitude hydrafresh cleep cleanserfoaming gel for normalto oily skin

NSX

36 tháng

LHMP-0508-01

21

L’oreal quick sick instant foundation-all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0509-01

22

L’oreal rouge virtuale lipcolour- all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0510-01

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Nhà sản xuất: Maybelline LLC, 11500 Ray Wilson Drive

P.0.Box 2293, North Little Rock, Arkansas-USA

23

Maybelline brush blush-allshades

NSX

36 tháng

LHMP-0510-01

24

Maybelline cool effect cooling cream eyecolor- all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0512-01

25

Maybelline cool effect cooling shadow/liner- all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0513-01

26

Maybelline experteye 100%oil free eye make up remover

NSX

36 tháng

LHMP-0514-01

27

Maybelline experteyes shadow- all shadow- all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0515-01

28

Maybelline expess make up 3 in 1- all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0516-01

29

Maybelline greatwear budge-proof lip color-all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0517-01

30

Maybelline greatwear budge-proof lipliner-all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0518-01

31

Maybelline greatwear mekaup- allshades

NSX

36 tháng

LHMP-0519-01

32

Maybelline greatwear water proof eyeliner-all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0520-01

33

Maybelline lip Express lipstick N’ liner in one- all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0521-01

34

Maybelline pure bush- all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0522-01

35

Maybelline true illuision makeup- all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0523-01

2.1. Nhà sản xuất: P.T.Yasulor Indonesia

JL. Raya Bogor KM.26.4-Ciracas, PS.Rebo-Jakarta13740Indonesia

36

L’oreal plenitudeUV perfect daily moisturiser

NSX

36 tháng

LHMP-0524-01

37

L’oreal plenitude UV Perfect daily tintedmoisturiser porcelain

NSX

36 tháng

LHMP-0525-01

2.1. Nhà sản xuất: Prodoctos Capilares L’oreal S.A

78 (Apdo.517), 09080 Burgos, Spain

38

L’oreal intense repair shampooing- serie expert

NSX

36 tháng

LHMP-0526-01

39

L’oreal Maji.contrast-all shades

NSX

36 tháng

LHMP-0527-01

40

L’oreal power care color shampooing-serie expert

NSX

36 tháng

LHMP-0528-01

41

L’oreal Vitaminno Color shampooing-serieexpert

NSX

36 tháng

LHMP-0529-01

3. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại Vịnh Lợi

6/23 Cư xá bình thới, phường 8, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

3.1. 1Nhà sản xuất: Tri nity Solu tion Com pany Limited

20/4 Moo 3 Soi Jatuchote, Su khapiban5 RD, AU-NGEN, Saimai, Bangkok, Thailand

42

Tog fruitamin Crearn

NSX

36 tháng

LHMP-0530-01

4. Công ty đăng ký: Công ty trách nhiệm hữu hạnNam Mê Công

27 Ngô thì nhậm- Hai bà trưng-Hà Nội

4.1. Nhà sản xuất: Cosmetic Active International (VICHY CAI )

3,7 av. Sainte- Anne- 92602 Asnieres-sur-seine-France

43

Aera Teint Fond De Teint Fluide Mat Ultra- Tenue Anti-Trces Peaux Normales Et Mixtes All Shade

NSX

36 tháng

LHMP-0531-01

44

Cappi tal Soleil Ecran Stick Vevre Haute protectionIP25

NSX

36 tháng

LHMP-0532-01

45

Creme Depilatoire Dermo-Tolerance

NSX

36 tháng

LHMP-0533-01

46

Decos Technique masque nutrition intense

NSX

36 tháng

LHMP-0534-01

47

Decos Technique Shampooing Energisant A L’Aminexil Et Vitamines PP/B5/B6

NSX

36 tháng

LHMP-0535-01

48

Decos Technique Shampooing traitant sebo- correcteur

NSX

36 tháng

LHMP-0536-01

49

Decos Technique Shampooing- creme nutri- reparateur

NSX

36 tháng

LHMP-0537-01

50

Decos Technique soin apres-Shampooingnutri-reparateur

NSX

36 tháng

LHMP-0538-01

51

Decos Technique Traitement Anti- Chute Brevete AL’Aminexil Femme

NSX

36 tháng

LHMP-0539-01

52

Decos Technique Traitement Anti- Chute Brevete AL’Aminexil Homme

NSX

36 tháng

LHMP-0540-01

53

D-Stock Greme Lipo-Modeleur

NSX

36 tháng

LHMP-0541-01

54

Lipidiose 1 Lait Corporel Rehydratant Peaux Seches

NSX

36 tháng

LHMP-0542-01

55

Lumineuse Creme Teintee Revelatrice D’Eclat Peau Normale Et Mixte All Shades

NSX

36 tháng

LHMP-0543-01

56

Normaderm Express Path L-Acid Pour Peaux A Tendance Acneique

NSX

36 tháng

LHMP-0544-01

57

Normaderm Stick Express

NSX

36 tháng

LHMP-0545-01

58

Reti C con centre correcteur nuit

NSX

36 tháng

LHMP-0546-01

5. Công ty đăng ký: Joset. Ltd.,

3-20-20, Kaigan,Minato-ku,tokyo 108-8080,Japan

5.1. Nhà sản xuất: Kanebo Ltd

5-17-4, Sumida, Sumida-ku, Tokyo-Japan

59

Freshel White C Clear Essence (2 type: EX, Mask)

NSX

36 tháng

LHMP-0547-01

60

Freshel White C Powder wash

NSX

36 tháng

LHMP-0548-01

61

Freshel White CUV Liquid Foundation (4 color: PO-C1, OC-D1, YO-C1)

NSX

36 tháng

LHMP-0549-01

62

Freshel White C UV Make up Base

NSX

36 tháng

LHMP-0550-01

63

Freshel White CUV Pact (4 color: PO-C1, OC-D1, YO-C1)

NSX

36 tháng

LHMP-0551-01

64

My Care Mild Bleach

NSX

36 tháng

LHMP-0552-01

65

SALA Extra damage Conditioner (3 type: Sarasara, Sittori, Moisture-rich)

NSX

36 tháng

LHMP-0553-01

66

SALA Extra damage Iikamininaru Essence

NSX

36 tháng

LHMP-0554-01

67

SALA Extra damage Shampoo (3 type: Sarasara, Sittori, Moisture-rich)

NSX

36 tháng

LHMP-0555-01

68

SALA Hair Milky Water

NSX

36 tháng

LHMP-0556-01

6. Công ty đăng ký: Mega Products LTD

99/4 Moo 8,5th Floor Ratanachart Bldg., BangnaTrad.Bangna, Bangkok10520TL.

6.1. Nhà sản xuất-MEdicap LTD

384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate Samutprakam10280 Thailand.

69

Nourishing night oil (NNO)

NSX

36 tháng

LHMP-0557-01

7. Công ty đăng ký :Pigeon Corporation

628-13, Yuksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,135-080 Kỏea

7.1. Nhà sản xuất: Pigeon Corporation

628-13, Yuksam-dong,Seoul,Korea

70

Duena Super Mild Rinse (Super Mild "R")

NSX

36 tháng

LHMP-0558-01

71

Duena Super Mild Rinse (Super Mild "S")

NSX

36 tháng

LHMP-0559-01

72

Maplus Clear Facial Foam (Moisture type)-Clear Facial Foam

NSX

36 tháng

LHMP-0560-01

73

Maplus Clear Facial Foam (Refresh type)-Clear Facial Foam

NSX

36 tháng

LHMP-0561-01

74

Maplus hair Treatment Shampoo (Hair Treatment Shampoo)

NSX

36 tháng

LHMP-0562-01

75

Mild 2 in 1 Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-0563-01

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2001/QĐ-QLD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu83/2001/QĐ-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2001
Ngày hiệu lực05/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2001/QĐ-QLD

Lược đồ Quyết định 83/2001/QĐ-QLD mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp sổ đăng ký lưu hành tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 83/2001/QĐ-QLD mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp sổ đăng ký lưu hành tại Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu83/2001/QĐ-QLD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người ký***
        Ngày ban hành05/12/2001
        Ngày hiệu lực05/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 83/2001/QĐ-QLD mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp sổ đăng ký lưu hành tại Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 83/2001/QĐ-QLD mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp sổ đăng ký lưu hành tại Việt Nam

            • 05/12/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/12/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực