Quyết định 83/2007/QĐ-BTC

Quyết định 83/2007/QĐ-BTC về giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 83/2007/QĐ-BTC giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ


BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 83/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 16  tháng 10  năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

GIÁ KHÍ ẨM MỎ BẠCH HỔ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, Tổng công ty Khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải nộp Ngân sách Nhà nước tiền khí ẩm mỏ Bạch Hổ theo giá 12 UScent/m3. Mức giá này được tính qui đổi và nộp vào Ngân sách Nhà nước bằng đồng Việt theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt công bố tại thời điểm kê khai nộp Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Căn cứ vào mức giá qui định tại Điều 1, Tổng công ty thực hiện kê khai nộp Ngân sách Nhà nước như sau:

- Từ tháng 10 năm 2007 kê khai nộp Ngân sách Nhà nước hàng tháng theo chế độ qui định.

- Đối với sản lượng khí 9 tháng đầu năm 2007 đã tính nộp Ngân sách Nhà nước và hạch toán kết quả kinh doanh theo giá là 2UScent/m3 thực hiện kê khai nộp bổ sung vào Ngân sách Nhà nước số chênh lệch giữa giá 12 UScent/m3 với giá 2 UScent/m3 trừ (-) số thuế thu nhập doanh nghiệp 28%.

(Số phải nộp = sản lượng khí 9 tháng nhân(x) 10UScent/m3 nhân(x)72%)

Nguồn nộp từ thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng  Bộ Tài chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ ;
- Bộ Công thương;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc BTC (Cục TCDN,Vụ Ngân sách, Vụ Pháp chế,Cục QLG);

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);                    
- Tập đoàn dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty khí;
- Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lưu: VT, TCT (VT, KK (3b)).Thuý

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrương Chí Trung
                       

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu83/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2007
Ngày hiệu lực10/11/2007
Ngày công báo26/10/2007
Số công báoTừ số 740 đến số 741
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 83/2007/QĐ-BTC giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 83/2007/QĐ-BTC giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu83/2007/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành16/10/2007
        Ngày hiệu lực10/11/2007
        Ngày công báo26/10/2007
        Số công báoTừ số 740 đến số 741
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 83/2007/QĐ-BTC giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 83/2007/QĐ-BTC giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ

            • 16/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực