Quyết định 830/QĐ-MTTW-BTT

Quyết định 830/QĐ-MTTW-BTT năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 830/QĐ-MTTW-BTT Ban chỉ đạo tuyển chọn biên tập phát hành Sách vàng sáng tạo 2016


ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TQUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 830/-MTTW-BTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TUYỂN CHỌN, BIÊN TẬP, CÔNG BỐ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM

BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-MTTW-UB ngày 12/2/2015 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Ủy ban, Đoàn Ch tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) nhiệm kỳ 2014 - 2019;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-MTTW-BTT ngày 27/5/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành kèm theo Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam;

Trên cơ sở thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan;

Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông (bà) có tên sau:

1. TS. Trần Thanh Mn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo;

2. TS. Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo;

3. TS. Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo;

4. TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Phó trưởng Ban Chỉ đạo;

5. TS. Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Phó trưởng Ban Chỉ đạo;

6. Thượng tướng, TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên;

7. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quận đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng - Thành viên;

8. ThS. Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương - Thành viên;

9. TS. Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Thành viên;

10. ThS. Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải - Thành viên;

11. GS.TS. Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế - Thành viên;

12. PGS.TS. Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Thành viên;

13. GS.TS.Nguyễn Thái Yên Hương, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao - Thành viên;

14. ThS. Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Thành viên;

15. ThS. Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Thành viên;

16. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Thành viên;

17. Bà Nguyễn Hng Lý, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Thành viên;

18. Trung tướng, ThS. Phùng Khắc Đăng - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam - Thành viên;

19. TS. Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Thành viên;

20. TS. Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Thành viên;

21. Ông Bùi Anh Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

- Tổ chức tuyển chọn, biên tập, in ấn, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam hằng năm theo Quyết định số 861/QĐ-MTTW-BTT ngày 27/5/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành kèm theo Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

- Quyết định và chịu trách nhiệm về kết quả tuyển chọn các công trình, tập thể, cá nhân sáng tạo khoa học và công nghệ để công btrong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

- Ký và ban hành các văn bản, biểu mẫu cần thiết phục vụ việc tổ chức tuyển chọn, biên tập, in ấn, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Các văn bản, biểu mẫu của Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức vận động, quản lý, sử dụng kinh phí Quỹ “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” (nếu có).

Điu 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo và các thành viên

- Ban Chỉ đạo làm việc theo hoạt động theo Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành tại Quyết định số 861/QĐ-MTTW-BTT ngày 27/5/2016 và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

- Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 4. Các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 830/QĐ-MTTW-BTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu830/QĐ-MTTW-BTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2016
Ngày hiệu lực31/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 830/QĐ-MTTW-BTT

Lược đồ Quyết định 830/QĐ-MTTW-BTT Ban chỉ đạo tuyển chọn biên tập phát hành Sách vàng sáng tạo 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 830/QĐ-MTTW-BTT Ban chỉ đạo tuyển chọn biên tập phát hành Sách vàng sáng tạo 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu830/QĐ-MTTW-BTT
        Cơ quan ban hànhBan Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành31/05/2016
        Ngày hiệu lực31/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 830/QĐ-MTTW-BTT Ban chỉ đạo tuyển chọn biên tập phát hành Sách vàng sáng tạo 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 830/QĐ-MTTW-BTT Ban chỉ đạo tuyển chọn biên tập phát hành Sách vàng sáng tạo 2016

            • 31/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực