Quyết định 831/QĐ-TLĐ

Quyết định 831/QĐ-TLĐ năm 2004 Ban hành quy định chế độ trợ cấp tiền mua trang phục cho cán bộ ủy ban kiểm tra của công đoàn do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 831/QĐ-TLĐ năm 2004 trợ cấp tiền mua trang phục cán bộ ủy ban kiểm tra Công đoàn


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 831/QĐ-TLĐ

Ngày 02 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TIỀN MUA TRANG PHỤC  CHO CÁN BỘ ỦY BAN KIỂM TRA CỦA CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Xét đề nghị của Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành quy quy định chế độ trợ cấp tiền mua trang phục cho cán bộ ủy ban kiểm tra của công đoàn

Điều 2: Công đoàn và Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Đặng Ngọc Tùng

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TIỀN MUA TRANG PHỤC CHO CÁN BỘ UỶ BAN KIỂM TRA CỦA CÔNG ĐOÀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 831/QĐ-TLĐ ngày 02 tháng 6 năm 2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Vận dụng chế độ trang phục của Nhà nước đối với cán bộ, thanh tra viên thuộc hệ thống thanh tra nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định chế độ trợ cấp tiền mua trang phục cho cán bộ Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRỢ CẤP TIỀN MUA TRANG PHỤC:

1. Các thành viên Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn (bao gồm Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Uỷ viên) và cán bộ chuyên trách thuộc Văn phòng Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

2. Các thành viên chuyên trách là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Uỷ viên và cán bộ chuyên trách Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động quận huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, công đoàn ngành địa phương, công đoàn cấp trên trực tiếp của công đoàn cơ sở.

3. Chủ nhiệm không chuyên trách Liên đoàn Lao động quận huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, công đoàn ngành địa phương, công đoàn cấp trên trực tiếp của công đoàn cơ sở trở lên.

4. Ngoài các đối tượng trên, tuỳ khả năng kinh phí của công đoàn mỗi cấp có thể trợ cấp tiền mua trang phục cho những đối tượng khác thuộc Uỷ ban kiểm tra và mở rộng trợ cấp đến các thành viên Uỷ ban kiểm tra công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn để động viên cán bộ làm công tác kiểm tra của công đoàn.

II. SỐ LẦN TRỢ CẤP, MỨC TRỢ CẤP VÀ KINH PHÍ TRỢ CẤP:

1. Số lần trợ cấp:

Trong nhiệm kỳ hoạt động, mỗi cán bộ thuộc đối tượng hưởng trợ cấp tiền mua trang phục được hưởng trợ cấp một lần.

Không đặt ra việc thu hồi trợ cấp khi cán bộ đã nhận trợ cấp sau đó chuyển công tác khác trong thời gian nhiệm kỳ. Trường hợp có cán bộ bổ sung thay thế và thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thì được trợ cấp.

2. Mức trợ cấp:

a. Mức trợ cấp tiền mua trang phục cho mỗi cán bộ thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2. 3 mục I của văn bản này là 1.000.000đ (một triệu đồng).

b. Mức trợ cấp tiền mua trang phục cho mỗi cán bộ (nếu có) thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 mục I của văn bản này là 500.000đ (năm trăm ngàn đồng).

3. Nguồn kinh phí trợ cấp:

Trợ cấp tiền mua trang phục cho đối tượng được hưởng trợ cấp thuộc Uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp nào, công đoàn cấp đó có trách nhiệm chi trợ cấp.

Trường hợp đối tượng hưởng trợ cấp là thành viên Uỷ ban kiểm tra nhiều cấp thì thành viên được trợ cấp thuộc biên chế công đoàn cấp nào, công đoàn cấp đó có trách nhiệm chi trợ cấp.

Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành và thay thế văn bản số 694/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 6 năm 1995 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quy định tạm thời chế độ trợ cấp tiền mua trang phục cho cán bộ Uỷ ban kiểm tra công đoàn.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 831/QĐ-TLĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu831/QĐ-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2004
Ngày hiệu lực02/06/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 831/QĐ-TLĐ

Lược đồ Quyết định 831/QĐ-TLĐ năm 2004 trợ cấp tiền mua trang phục cán bộ ủy ban kiểm tra Công đoàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 831/QĐ-TLĐ năm 2004 trợ cấp tiền mua trang phục cán bộ ủy ban kiểm tra Công đoàn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu831/QĐ-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýĐặng Ngọc Tùng
        Ngày ban hành02/06/2004
        Ngày hiệu lực02/06/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 831/QĐ-TLĐ năm 2004 trợ cấp tiền mua trang phục cán bộ ủy ban kiểm tra Công đoàn

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 831/QĐ-TLĐ năm 2004 trợ cấp tiền mua trang phục cán bộ ủy ban kiểm tra Công đoàn

             • 02/06/2004

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/06/2004

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực