Quyết định 832/QĐ-UBND

Quyết định 832/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 832/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 832/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 378/SGTVT-VP ngày 26/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh được công bố tại Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Thủ tục chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng bin và vùng nước đường thủy nội địa (Mã số TTHC: BGTVT-285834, có 01 quy trình)

Thứ tự công việc

Tên Công việc

Cơ quan/cá nhân thực hiện

Thời gian

(ngày)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến chuyên viên phòng chuyên môn

Bộ phận một cửa Sở Giao thông vận tải

0.5 ngày

Giấy biên nhận

Bước 2

Thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên

6.5 ngày

Dự thảo văn bản ý kiến chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ

Bước 3

Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng

0.25 ngày

Dự thảo văn bản ý kiến chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ

Bước 4

Ký duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Sở

0.25 ngày

Văn bản ý kiến chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ

Bước 5

Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh

Bộ phận một cửa

0.5 ngày

Sổ theo dõi kết quả thực hiện TTHC

Bước 6

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét

UBND tỉnh

7 ngày

Văn bản chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ hoặc trả văn bản trả lời

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận một cửa Sở Giao thông vận tải

 

S theo dõi kết quả thực hiện TTHC

Tng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 832/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu832/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 832/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 832/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 832/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu832/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành25/03/2019
        Ngày hiệu lực25/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 832/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 832/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

           • 25/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực