Quyết định 833/QĐ-UBND

Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2011 về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 833/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế học sinh Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ MỨC ĐÓNG BẢO HIẾM Y TẾ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 553/STC-HCSN ngày 25 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ như sau:

1. Đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng cận nghèo:

- Hỗ trợ 50% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước;

- Hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế từ Dự án Hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Đối với học, sinh viên không thuộc đối tượng cận nghèo:

- Hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Cần Thơ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 833/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu833/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2011
Ngày hiệu lực04/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 833/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 833/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế học sinh Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 833/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế học sinh Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu833/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành04/04/2011
        Ngày hiệu lực04/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 833/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế học sinh Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 833/QĐ-UBND 2011 hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế học sinh Cần Thơ

            • 04/04/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực