Quyết định 833/QĐ-UBND

Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn năm học 2014-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 833/QĐ-UBND 2014 chỉ tiêu tuyển sinh Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Phổ thông dân tộc Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN NĂM HỌC 2014 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông dân tộc nội trú;

Căn cứ Thông tư số: 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số: 2222/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 737/TTr-SGDĐT ngày 15/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

1. Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển mới vào lớp 10 năm học 2014 - 2015: 04 lớp, 140 học sinh. Trong đó:

- Đối tượng 1: Là học sinh đang học lớp 9 tại các trường PTDT nội trú cấp huyện; học lực từ Trung bình trở lên, hạnh kiểm từ Khá trở lên đã tốt nghiệp THCS năm học 2013 - 2014.

Chỉ tiêu tuyển sinh đối tượng 1: Tuyển 112 học sinh (bằng 80% chỉ tiêu tuyển sinh vào trường PTDTNT Bắc Kạn; 41,8% số học sinh đang học lớp 9), phân bổ theo từng dân tộc như sau:

Dân tộc

Dân tộc Sán chí

Dân tộc Mông

Dân tộc Dao

Dân tộc Nùng

Dân tộc Tày

Dân tộc Hoa

Dân tộc Kinh

Cộng

Số học sinh

01

34

71

39

121

0

02

268

Chỉ tiêu tuyển

01

26

32

53 (32,9%)

112

- Đối tượng 2: Là học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2013 - 2014, có hộ khẩu thường trú của bản thân và gia đình tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các xã thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; các năm học cấp THCS: Xếp loại học lực từ Khá trở lên (riêng dân tộc Mông, Dao, Sán chí: Xếp loại học lực từ Trung bình trở lên), xếp loại hạnh kiểm Tốt.

Chỉ tiêu tuyển sinh đối tượng 2: 28 chỉ tiêu, phân bổ theo từng đơn vị huyện như sau:

Đơn vị (huyện)

Ba Bể

Pác Nặm

Ngân Sơn

Bạch Thông

TX Bắc Kạn

Chợ Đồn

Na Rì

Chợ Mới

Cộng

Chỉ tiêu tuyển

06

04

03

02

0

04

05

04

28

(Có bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể kèm theo).

- Tuyển học sinh dân tộc Kinh: Trường PTDTNT được phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số học sinh được tuyển là con em dân tộc Kinh định cư lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Kế hoạch tuyển sinh: Thực hiện theo Kế hoạch số: 735/KH-SGDĐT ngày 15/5/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn năm học 2014 - 2015 theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt và các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, Hiệu trưởng các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

BẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PTDTNT BẮC KẠN NĂM HỌC 2014 -2015 (ĐỐI TƯỢNG 2)

(Kèm theo Quyết định số: 833/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh)

STT

Huyện

Chỉ tiêu

Chia từng dân tộc

Điều kiện dự tuyển

Ghi chú

1

Ba Bể

 

06

 

Có hộ khẩu thường trú của bản thân và gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng 135) và các xã thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển sinh (tháng 6/2014)

 

2

Pác Nặm

 

04

3

Bạch Thông

 

02

4

Chợ Đồn

 

04

5

Na Rì

 

05

6

Ngân Sơn

Thượng Ân

03

01 Mông, 01 Dao, 01Tày

Cốc Đán

Thượng Quan

Trung Hòa

Lãng Ngâm

Thuần Mang

7

Chợ Mới

Cao Kỳ

01

01 Dao

Quảng Chu

01

01 Tày

Thanh Mai

01

01 Tày

Yên Hân

01

01 Tày

Cộng:

04

 

Tổng cộng:

28

 

 

 

Tổng cộng chỉ tiêu tuyển sinh đối tượng 2 vào lớp 10 trường PTDTNT Bắc Kạn năm học 2014 - 2015 là: 28 học sinh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 833/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu833/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2014
Ngày hiệu lực22/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 833/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 833/QĐ-UBND 2014 chỉ tiêu tuyển sinh Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Phổ thông dân tộc Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 833/QĐ-UBND 2014 chỉ tiêu tuyển sinh Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Phổ thông dân tộc Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu833/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành22/05/2014
        Ngày hiệu lực22/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 833/QĐ-UBND 2014 chỉ tiêu tuyển sinh Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Phổ thông dân tộc Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 833/QĐ-UBND 2014 chỉ tiêu tuyển sinh Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Phổ thông dân tộc Bắc Kạn

           • 22/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực