Quyết định 835/QĐ-TTg

Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 835/QĐ-TTg 2014 các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 835/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC BĂNG TẦN ĐƯỢC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Cặn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;

Căn cứ Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện sau đây:

1. Băng tần 2300 - 2400 MHz, băng tần 2500 - 2570 MHz và băng tần 2620 - 2690 MHz cho hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT.

2. Thời hạn sử dụng các băng tần được đấu giá được quy định tại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, phù hợp với quy định tại Luật Tần số vô tuyến điện.

Điều 2.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các băng tần quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Thời điểm tổ chức đấu giá do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định căn cứ vào Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, nhu cầu thực tế của thị trường, tính phổ cập của công nghệ, dịch vụ và đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 835/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu835/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2014
Ngày hiệu lực03/06/2014
Ngày công báo14/06/2014
Số công báoTừ số 581 đến số 582
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 835/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 835/QĐ-TTg 2014 các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 835/QĐ-TTg 2014 các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu835/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýVũ Đức Đam
       Ngày ban hành03/06/2014
       Ngày hiệu lực03/06/2014
       Ngày công báo14/06/2014
       Số công báoTừ số 581 đến số 582
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 835/QĐ-TTg 2014 các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 835/QĐ-TTg 2014 các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

           • 03/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực