Quyết định 837/QĐ-UBND

Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2008 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 837/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2008


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 837/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 15 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;
Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX, kỳ họp lần thứ 11 về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2007; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008 (theo 10 biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch quận 8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- TT: QU, HĐND, UBND, UBMTTQ Q8;
- Văn phòng Quận ủy;
- Các ban, ngành, đoàn thể Q8;
- Viện Kiểm sát nhân dân Q8;
- Tòa án nhân dân Q8;
- UBND 16 phường;
- VP (PVP, Khánh);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 837/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu837/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2008
Ngày hiệu lực15/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 837/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 837/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 837/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2008
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu837/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Chung
        Ngày ban hành15/02/2008
        Ngày hiệu lực15/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 837/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2008

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 837/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2008

            • 15/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực