Quyết định 838/QĐ-TTg

Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 838/QĐ-TTg 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 838/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SÂN GOLF VÀ NGHỈ DƯỠNG BẮC GIANG TI CÁC XÃ CHU ĐIỆN, KHÁM LẠNG VÀ YÊN SƠN, HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4024/BKHĐT-KTDV ngày 13 tháng 6 năm 2019, văn bản s 7303/BKHĐT-KTDV ngày 07 tháng 10 năm 2019, văn bản s 3737/BKHĐT-KTDV ngày 10 tháng 6 năm 2020; văn bản s 33/UBND-ĐT ngày 05 tháng 3 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Bc Giang và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản s 3275/BNN-TCLN ngày 15 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (Dự án), với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần golf Trường An Lục Nam.

2. Tên Dự án: Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bc Giang.

4. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, với mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao cũng như phát triển phong trào thể thao địa phương.

5. Quy mô đầu tư: Diện tích khu đất là 140ha.

6. Vốn đầu tư của Dự án là: 739,727 tỷ đồng.

7. Thời hạn hot động của Dự án: 50 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Thời gian khởi công và hoàn thành dự kiến 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang:

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của Nhà đu tư và các nội dung đã thẩm định; chu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đt cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm chuyển đổi 122,4ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang theo đúng quy định của pháp luật trước khi Nhà đu tư thực hiện Dự án.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật liên quan khác và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn); kiểm tra, giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai Dự án.

2. Công ty Cổ phần golf Trường An Lục Nam:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ Dự án.

- Trong quá trình thực hiện Dự án phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định ca pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trưng, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác; bảo đảm thực hiện đủ vn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy đnh của pháp luật đthực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Quc phòng, Văn hóa, Th thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bc Giang; Công ty Cổ phần golf Trường An Lục Nam; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thtướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT
, XD, VHTTHL, NN&PTNT, QP, KH&CN;
-
UBND tnh Bắc Giang;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Trư
ng An Lục Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KGVX, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, NN(
02).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 838/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu838/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2020
Ngày hiệu lực15/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(24/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 838/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 838/QĐ-TTg 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 838/QĐ-TTg 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu838/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành15/06/2020
        Ngày hiệu lực15/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (24/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 838/QĐ-TTg 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 838/QĐ-TTg 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang

              • 15/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực