Quyết định 839/QĐ-TTg

Quyết định 839/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 839/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 839/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Tờ trình số 47/TTr-BXD ngày 13 tháng 6 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 913/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 7 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-TTg, ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TẬP THỂ:

1. Phòng Tài chính Kế toán, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN:

1. Ông Ngô Doãn, Trưởng ban Ban Kiểm soát, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

2. Ông Nguyễn Xuân Luận, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

3. Ông Đỗ Hoài Đông, Trưởng phòng Phòng Đầu tư, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

4. Ông Phùng Văn Yên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

5. Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

6. Ông Trần Đình Vọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

7. Ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 839/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu839/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2008
Ngày hiệu lực03/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 839/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 839/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 839/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu839/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành03/07/2008
        Ngày hiệu lực03/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 839/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 839/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 03/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực