Quyết định 8390/QĐ-BCT

Quyết định 8390/QĐ-BCT năm 2013 điều chỉnh địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thuộc Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 8390/QĐ-BCT năm 2013 địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu Vinh Nghệ An


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8390/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐOẠN TRÁNH THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN THUỘC “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRUỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 ca Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025;

Xét đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công văn số 7841/UBND-CN ngày 04 tháng 11 năm 2013 về việc điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thuộc Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025, cụ thể như sau:

Chuyển địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (phải tuyến) sang địa điểm tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (km 25+70, phải tuyến).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TC,GTVT;
- UBND tnh Nghệ An;
- SCông Thương tnh Nghệ An;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8390/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8390/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2013
Ngày hiệu lực12/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8390/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 8390/QĐ-BCT năm 2013 địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu Vinh Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 8390/QĐ-BCT năm 2013 địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu Vinh Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu8390/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýNguyễn Cẩm Tú
       Ngày ban hành12/11/2013
       Ngày hiệu lực12/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 8390/QĐ-BCT năm 2013 địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu Vinh Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 8390/QĐ-BCT năm 2013 địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu Vinh Nghệ An

           • 12/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực