Quyết định 84/1998/QĐ-TTg

Quyết định 84/1998/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 84/1998/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THANH TOÁN MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI VÀ BỆNH DỊCH NGUY HIỂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 531/TTg ngày 8 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình Quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 05/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 1 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế (tờ trình số 8587/KH ngày 5 tháng 12 năm 1997) và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1645BKH/VPTĐ ngày 14 tháng 3 năm 1998),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm từ năm 1998 đến năm 2000 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Chương trình : Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm từ năm 1998 đến năm 2000.

2. Cơ quan quản lý Chương trình : Bộ Y tế.

3. Mục tiêu Chương trình :

3.1. Tiến tới thanh toán một số bệnh xã hội :

- Bệnh phong,

- Bệnh lao,

- Bệnh sốt rét,

- Bệnh bướu cổ và đần độn.

3.2. Tiến tới thanh toán các bệnh dịch :

- Bại liệt,

- Uốn ván sơ sinh,

- Sởi,

- Bạch hầu,

- Ho gà.

3.3. Khống chế cơ bản các bệnh viêm gan B, viêm não Nhật Bản, tả, thương hàn.

4. Kinh phí : Sẽ được cụ thể hóa cho từng nội dung hoạt động của các dự án thành phần và bố trí trong kế hoạch hàng năm.

Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách nhà nước.

- Nguồn vốn ODA.

- Huy động các nguồn vốn khác.

5. Cơ chế quản lý Chương trình:

Việc lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện các dự án thành phần và tổ chức quản lý Chương trình thực hiện theo Quyết định số 05/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 1 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Điều 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm thành lập và trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm từ năm 1998 đến năm 2000.

Ban chỉ đạo Chương trình cần căn cứ mục tiêu ưu tiên được duyệt để lựa chọn những dự án và cơ sở thực hiện trọng điểm cho từng giai đoạn đáp ứng những yêu cầu cấp bách và phù hợp với khả năng huy động vốn, chuẩn bị và thực hiện Chương trình theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/1998/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu84/1998/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/1998
Ngày hiệu lực01/05/1998
Ngày công báo31/05/1998
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/1998/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 84/1998/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 84/1998/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu84/1998/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýPhạm Gia Khiêm
       Ngày ban hành16/04/1998
       Ngày hiệu lực01/05/1998
       Ngày công báo31/05/1998
       Số công báoSố 15
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 84/1998/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 84/1998/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

           • 16/04/1998

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/1998

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/05/1998

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực