Quyết định 84/2001/QĐ-UB

Quyết định 84/2001/QĐ-UB về Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu đô thị Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/50 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quýêt định 84/2001/QĐ-UB Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu đô thị Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/50


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỄ TRÌ HẠ, TỶ LỆ 1/500.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà nội;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 83./2001/QĐ-UB ngày 10 tháng 10 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị Mễ Trì Hạ, tỷ lệ: 1/500;
Xét đề nghị của Kiến trúc sư  trưởng Thành phố .
 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu đô thị Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/500.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Địa chính -Nhà đất, Xây dựng, Giao thông Công chính, Khoa học công nghệ và môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Mễ Trì, Giám đốc Công ty tu tạo và phát triển nhà Hà nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M.UỶ BAN NHÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 ĐIỀU LỆ

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỄ TRÌ HẠ, TỶ LỆ 1/500.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2001/QĐ-UB, ngày 10 tháng 10 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Điều lệ này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, sử dụng các công trình theo đúng đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/500, đã được phê duyệt.

Điều 2: Ngoài những quy định trong Điều lệ này, việc quản lý xây dựng tại khu đô thị Mễ Trì Hạ còn phải tuân theo các quy định pháp luật khác cuả nhà nước có liên quan.

Điều 3: Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Điều lệ phải dựa trên cơ sở điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết được Uỷ ban nhân Thành phố quyết định.

Điều 4: UBND Thành phố giao Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm giám sát, quản lý xây dựng tại Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ và phối hợp với các sở nghành chức năng để hướng dẫn các tổ chức, các chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và qui định của pháp luật.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5: Phạm vi và quy mô:

Khu đô thị Mễ Trì Hạ nằm phía Tây – Nam thành phố:

 Phía Đông – Bắc giáp đường vành đai 3.

 Phía Đông - Nam giáp đường nhánh có mặt cắt ngang 17,5m và công viên Mễ Trì.

 Phía Tây – Bắc giáp đường liên khu vực có mặt cắt ngang 50m.

 Phía Tây – Nam giáp dân cư thôn Mễ Trì Hạ.

 - Quy mô:

 Tổng diện tích khu đất: 137807m2

 Dân số dự kiến: 3.280 người

Điều 6: Khu đô thị Mễ Trì Hạ được thiết kế, phân chia thành các khu chức năng như sau:

 - Các công trình hỗn hợp (Ký hiệu: HH...)

 - Các khu công trình công cộng Thành phố và khu vực

 (ký hiệu: CCTP, CC...)

 - Trường học (ký hiệu: TH...)

 - Nhà trẻ (ký hiệu: NT...)

 - Các khu nhà ở cao tầng theo quy hoạch (ký hiệu: CT...).

 - Khu nhà ở vườn (ký hiệu: NV...).

 - Các khu nhà ở biệt thự (ký hiệu: BT...).

 - Các khu cây xanh kết hợp thể thao (ký hiệu: CX-TT...).

 - Các khu cây xanh (ký hiệu: CX...).

 - Các khu đất cách ly và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật

 (ký hiệu: CL...). Bãi đỗ xe (ký hiệu: ĐX...).

 Ngoài ra còn có các loại đất sử dụng cho các chức năng khác: đường giao thông nội bộ của khu vực.

Cơ cấu sử dụng đất của khu đô thị được thể hiện trong bảng sau:

Stt

Loại đất

Diện tích

Tỷ lệ

 

 

(m2)

(%)

 

Tổng diện tích khu đô thị

Bao gồm:

137807

 

I

Đất công cộng thành phố

5707

 

II

Đất hỗn hợp (Trụ sở cơ quan và công trình công cộng)

9917

 

III

Đất làm cống và phạm vi cách ly

10320

 

IV

Đất đường 17,5m

16041

 

V

Đất đơn vị ở

95822

100

1

Trường tiểu học và nhà trẻ

11324

12

2

Đất cây xanh thể dục thể thao

12121

13

3

Đất thương mại dịch vụ và quản lý hành chính

5073

5

4

Đất đường 13,5m và bãi đỗ xe

17164

18

5

Đất ở

50140

52

5a

Đất nhà ở chung cư cao tầng

30054

60

5b

Đất nhà ở thấp tầng (nhà vườn và nhà biệt thự)

20086

40

Điều 7: Công trình công cộng thành phố.

 Được xây dựng tại khu đất ở góc đường 50m ở phía Tây Bắc khu đô thị phục vụ cho dân cư toàn khu vực (ký hiệu CCTP) Có tổng diện tích đất: 5707m2.

 + Đất xây dựng công trình công cộng thành phố (ký hiệu: CCTP):

 Tổng diện tích đất :5707m2

Tổng diện tích sàn :18.588m2

Mật độ xây dựng :36%

Hệ số sử dụng đất :3,25

Tầng cao trung bình :8,9 tầng

Điều 8: Các khu công trình hỗn hợp.

 Được xây dựng tại các khu đất mặt đường có mặt cắt ngang rộng 50m và đường vành đai 3; Phục vụ cho dân cư toàn khu vực (Bao gồm các khu đất có ký hiệu HH1; HH2; HH3; HH4) với tổng diện tích đất: 9.917m2

 + Đất hỗn hợp 1 (ký hiệu: HH1):

 Tổng diện tích đất :2349m2

Tổng diện tích sàn :7.040m2

Mật độ xây dựng :27%

Hệ số sử dụng đất :2,99

Tầng cao trung bình :11 tầng

 + Đất hỗn hợp 2 (ký hiệu: HH2):

 Tổng diện tích đất :2832m2

Tổng diện tích sàn :11508m2

Tầng cao trung bình :9 tầng

Mật độ xây dựng :38%

Hệ số sử dụng đất :3,09

 + Đất hỗn hợp 3 (ký hiệu: HH3):

 Tổng diện tích đất :2749m2

Tổng diện tích sàn :10856m2

Tầng cao :9 tầng

Mật độ xây dựng :40%

Hệ số sử dụng đất :3,48

 + Đất hỗn hợp 4 (ký hiệu: HH4):

 Tổng diện tích đất :1987m2

Tổng diện tích sàn :7040m2

Tầng cao :11 tầng

Mật độ xây dựng :29%

Hệ số sử dụng đất :2,89

* Mật độ xây dựng, tầng cao trung bình và hệ số sử dụng đất của các công trình hỗn hợp có ký hiệu HH2, HH3, HH4 được tính toán tại các ô đất (HH2+CT3), (HH3+CT4) và (HH4+CT5);

* Thiết kế của các công trình phải được cơ quan có thẩm quyền duyệt để đảm bảo hình thức kiến trúc hài hoà với cảnh quan xunh quanh, đóng góp vào bộ mặt kiến trúc của đường phố và khai thác lô đất mặt đường có hiệu quả. Cây xanh, sân vườn, đường nội bộ và bãi đỗ xe được tổ chức phù hợp với các công trình và phù hợp với qui chuẩn xây dựng Việt Nam.

* Phải đảm bảo chỉ giới xây dựng công trình là 6m đối với đường giao thông lớn, 3m đối với đường giao thông nhỏ (đường nhánh).

Điều 9: Đất làm cống và phạm vi cách ly:

 Khu đất giáp với đường vành đai 3 (Phía Đông-Bắc khu đô thị) tính từ tim của đường điện cao thế 110KV vào phía trong của khu đất nghiên cứu khoảng 26 mét trên toàn bộ mặt tuyến. Đây là khu vực cách ly tuyến điện và làm cống thay thế mương thoát nước. (Ký hiệu CL). Tổng diện tích: 10320m2 bao gồm:

 + Đất cách ly1 (CL1): Diện tích 4855m2.

 + Đất cách ly2 (CL2): Diện tích 5465m2.

 Trong diện tích này, bố trí một hệ thống đường gom có mặt cắt 8,5m và các bãi đỗ xe cho khu vực kết hợp vườn hoa thảm cỏ nhằm giảm tiếng ồn cho các công trình mặt phố, tuyệt đối không xây dựng công trình .

Điều 10: Đất đơn vị ở:

a. Đất xây dựng trường học, nhà trẻ:

Được xây dựng tại các khu đất ở trung tâm khu đô thị, đảm bảo bán kính phục vụ cho nhu cầu của dân cư trong khu đô thị và một phần dân cư thôn Mễ Trì Hạ.(Bao gồm các khu đất có ký hiệu TH; NT) với tổng diện tích đất 11.324m2.

 + Đất xây dựng trường tiểu học (ký hiệu TH):

 Tổng diện tích đất :7.819m2

Tổng diện tích sàn :6.081m2

Tầng cao trung bình :3 tầng

Mật độ xây dựng :26%

Hệ số sử dụng đất :0,77

 + Đất xây dựng nhà trẻ (ký hiệu NT):

 Tổng diện tích đất :3505m2

Tổng diện tích sàn :1660m2

Tầng cao trung bình :2 tầng

Mật độ xây dựng :24%

Hệ số sử dụng đất :0,47

 * Hình thức kiến trúc các công trình phải đẹp, đồng nhất, mầu xắc hài hoà, phù hợp với các công trình xung quanh và với khí hậu nhiệt đới. Cây xanh, sân vườn được bố trí để có thể kết hợp được với các khu cây xanh khác tạo sự thông thoáng; Chỉ giới xây dựng là 6m để đảm bảo yên tĩnh cho lớp học và các khu ở lân cận.

b. Đất thương mại, dịch vụ và quản lý hành chính:

Được xây dựng tại các khu đất ở phía Nam và tại trục trung tâm của khu đô thị với các chức năng hành chính, dịch vụ thương mại. Phục vụ cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày của nhân dân trong khu vực. (Bao gồm các khu đất có ký hiệu CC1; CC2) với tổng diện tích đất: 5.073 m2.

 - Đất công cộng dự kiến xây dựng trợ (ký hiệu CC1):

 Tổng diện tích đất :1.749m2

Tổng diện tích sàn :1334m2

Tầng cao trung bình :2 tầng

Mật độ xây dựng :38%

Hệ số sử dụng đất :0,76

 - Đất công cộng dự kiến xây dựng công trình y tế, thương mại (ký hiệu CC2)

 Tổng diện tích đất :3.324m2

Tổng diện tích sàn :2.532m2

Tầng cao trung bình :3 tầng

Mật độ xây dựng :25%

Hệ số sử dụng đất :0,75

c. Đất cây xanh:

 Khu cây xanh tập trung kết hợp xây dựng công trình thể dục thể thao được bố trí tại khu vực giáp thôn Mễ Trì Hạ và cạnh trường tiểu học. Tại lõi của các nhóm ở bố trí cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và đất bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật như trạm điện, tổng đài... (Ký hiệu CX-TT, CX ). Tổng diện tích: 12121m2 bao gồm:

 + Cây xanh thể dục thể thao (CX-TT):

 Tổng diện tích đất :7.213m2

Tổng diện tích sàn :525m2

Tầng cao trung bình :1,5 tầng

Mật độ xây dựng :5%

Hệ số sử dụng đất :0,07

 + Đất cây xanh nhóm nhà (CX1): Diện tích 1716m2.

 + Đất cây xanh kết hợp tiểu cảnh (CX2) Diện tích 1082m2.

 + Đất cây xanh nhóm nhà (CX3) Diện tích 2110m2.

 * Các công trình trong khu cây xanh phải phù hợp với không gian và cảnh quan môi trường phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 * Cây xanh, sân vườn, đường nội bộ được tổ chức phù hợp với phân khu chức năng và vị trí xây dựng các công trình phù họp với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

 * Ngoài ra còn cây xanh được trồng ở hai bên đường dạo tại từng khu chức năng khác (không tính trong phần này) như cây xanh trong các khoảng đất lưu không của nhà cao tầng....

 * Dọc theo các tuyến đường trồng cây có tán rộng, nhiều bóng mát, kết hợp trồng thảm cỏ, cây cảnh, cây bụi để tạo cảnh quan đẹp cũng như cải tạo vi khí hậu toàn khu vực.

d. Đất xây dựng bãi đỗ xe.

Khu đất xây dựng bãi đỗ xe kết hợp bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật như trạm điện,tổng đài .... Được xây dựng tại các khu đất phía sau các công trình cao tầng và kết hợp đỗ xe tại khu đất cách ly đường điện cao thế và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

 + Đất cây dựng bãi đỗ xe (ĐX): Diện tích 1.864m2.

e. Đất ở:

 Bao gồm các khu chức năng (ký hiệu CT; BT; NV) có tổng diện tích đất: 50.140m2.

 + Khu nhà ở cao tầng (CT1):

 Tổng diện tích đất :5.452m2

Tổng diện tích sàn :14706m2

Tầng cao trung bình :9 tầng

Mật độ xây dựng :30%

Hệ số sử dụng đất :2,69

 + Khu nhà ở cao tầng (CT2):

 Tổng diện tích đất :4465m2

Tổng diện tích sàn :13.536m2

Tầng cao trung bình :9 tầng

Mật độ xây dựng :34%

Hệ số sử dụng đất :3,03

 + Khu nhà ở cao tầng (CT3):

 Tổng diện tích đất :7702m2

Tổng diện tích sàn :21060m2

Tầng cao trung bình :9 tầng

Mật độ xây dựng :38%

Hệ số sử dụng đất :3,09

 + Khu nhà ở cao tầng (CT4):

 Tổng diện tích đất :6.229m2

Tổng diện tích sàn :20421m2

Tầng cao trung bình :9 tầng

Mật độ xây dựng :40%

Hệ số sử dụng đất :3,48

 +Khu nhà ở cao tầng (CT5):

 Tổng diện tích đất :6.206m2

Tổng diện tích sàn :16650m2

Tầng cao trung bình :9 tầng

Mật độ xây dựng :29%

Hệ số sử dụng đất :2,89

 +Khu nhà ở biệt thự (BT1):

 Tổng diện tích đất :9.020m2

Tổng diện tích sàn :9417m2

Tầng cao trung bình :3 tầng

Mật độ xây dựng :35%

Hệ số sử dụng đất :1.05

 +Khu nhà ở biệt thự (BT2):

 Tổng diện tích đất :7.651m2

Tổng diện tích sàn :8.034m2

Tầng cao trung bình :3 tầng

Mật độ xây dựng :35%

Hệ số sử dụng đất :1.05

 +Khu nhà vườn (NV):

 Tổng diện tích đất :1.537m2

Tổng diện tích sàn :4.610m2

Tầng cao trung bình :1,35 tầng

Mật độ xây dựng :45%

Hệ số sử dụng đất :3

 * Mật độ xây dựng, tầng cao trung bình và hệ số sử dụng đất của các công trình nhà ở cao tầng có ký hiệu CT3, CT4, CT5 được tính toán chung tại các ô đất (HH2+CT3), (HH3+CT4) và (HH4+CT5);

 * Đối với khu nhà ở cao tầng phải có kiến trúc đẹp hài hoà với cảnh quan và kiến trúc mặt đường phù hợp với khí hậu nhiệt đới tạo ra môi trường sống tốt cho cho dân cư .

 * Phải đảm chỉ giới xây dựng công trình là 6m tính từ chỉ giới đường đỏ đối với đường có mặt cắt ngang là 50m, 17,5m và 13,5m; 3m đối với đường vào nhà có mặt cắt ngang 11,5m và 8,5m.

 * Đối với khu nhà ở thấp tầng phải có kiến trúc đẹp hài hoà với cảnh quan và kiến trúc mặt đường phù hợp với khí hậu nhiệt đới tạo ra môi trường sống tốt cho dân cư và đảm bảo chỉ giới xây dựng công trình là 3m tính từ chỉ giới đường đỏ.

Điều 11: Hệ thống giao thông.

a. Các cấp đường:

 - Đường cấp thành phố và đường liên khu vực:

 + Đường Vành đai 3: Phía Đông Bắc khu đất nghiên cứu có mặt cắt rộng 68,0m được thực hiện theo dự án riêng.

 + ở phía Tây Bắc tiếp giáp khu đất nghiên cứu là tuyến đường liên khu vực có mặt cắt rộng 50m, bao gồm:

 . Hai lòng đường xe chạy rộng 7,5m

 . Hai lòng đường xe thô sơ rộng 7,0m

 . Hai hè phố mỗi bên rộng 8,0m

 . Giải phân cách rộng 3,0m

 . Giữa lòng đường xe thô sơ và xe cơ giới có giải phân cách.

 + Đường nhánh có mặt cắt rộng 13,5m và 17,5m, bao gồm:

 . 1 lòng đường xe chạy rộng 7,5m.

 . 2 hè đi bộ mỗi bên rộng 3,0m-5,0m

 + Đường vào nhà có mặt cắt 11,5 và 8,5m, được thiết kế phù hợp với quy hoạch mặt bằng công trình để phục vụ đi lại đến từng công trình.

b. Bãi đỗ xe

 - Trong khu vực nghiên cứu có một bãi đỗ xe tập trung với diện tích 1864m2, ngoài ra còn các bãi đỗ xe được bố trí xen kẽ tại hành lang cách ly các công trình hạ tầng kỹ thuật (tuyến điện 110KV và mương được cống hoá) và bố trí tại chân, tầng hầm các công trình cao tầng.

Điều 12: San nền và thoát nước mưa:

a. San nền:

 Cao độ san nền thấp nhất: +6,62.

 Cao độ san nền cao nhất: +6,80.

b. Thoát nước mưa:

 Hệ thống thoát nước khu đô thị Mễ Trì Hạ là hệ thống cống riêng.

 - Nước mưa được thoát vào tuyến mương dự kiến xây dựng dọc đường vành đai 3 rồi chảy vào tuyến mương thoát nước Trung Văn chảy ra sông Nhuệ qua trạm bơm Trung Văn. Tuyến mương này được thay thế bằng cống bản đoạn qua Khu đô thị Mễ Trì Hạ.

 Các trục thoát nước chính như sau:

 - Cống bản có tiết diện 2.(3,5m x 3m ).

 - Trục thoát nước D600mm và D1250mm.

 - Tuyến cống nhánh D400mm và D600mm.

 - Tuyến cống D600mm và D1500mm.

 - Tuyến cống nhánh D400mm và D600mm.

 - Tuyến cống D600mm và D1000mm.

Điều 13: Hệ thống cấp nước

 - Nguồn nước: cung cấp cho khu đô thị Mễ Trì Hạ được lấy từ nhà máy nước Mai Dịch và trạm tăng áp Sông Đà qua mạng lưới ống nước của Thành phố bằng tuyến ống truyền dẫn D400mm, D300mm đặt trên vành đai 3.

 - Mạng lưới: Tuyến ống phân phối chính đường kính D160mm được đấu nối 1 điểm với tuyến ống truyền dẫn D400mm đặt trên đường quy hoạch, từ tuyến ống D1600mm này sẽ được hình thành nhiều tuyến ống phân phối nhỏ hơn có đường kính ống D110mm nhằm tạo thành mạng lưới ống phân phối chính trong toàn bộ khu đô thị Mễ Trì Hạ. (Trước mắt trên đường vành đai 3 đã có một đoạn ống truyền dẫn D300mm do nhà máy nước Hạ Đình cung cấp nguồn, nên cũng có thể đấu nguồn từ tuyến ống truyền dẫn trên đường vành đai 3 vào).

 - Cấp nước chữa cháy:

 Trong khu vực này bố trí một số họng cứu hoả trên tuyến ống truyền dẫn D400mm, tuyến ống phân phối D160mm.

Điều 14: Cấp điện và thông tin bưu điện:

a. Hệ thống cấp điện

 Nguồn: nguồn cao thế cấp điện cho khu đô thị Mễ Trì Hạ được lấy từ trạm 110/22Kv Thanh Xuân hiện có cách khu vực khoảng 1km về phía Đông Nam.

 Trạm biến thế:

 Xây dựng 7 trạm biến thế cấp điện cho khu đô thị, để đảm bảo an toàn và mỹ quan, các trạm biến thế được xây kín. Điện áp của trạm biến thế có cấp 22/0,4KV hoặc 6/0,4KV phụ thuộc vào nguồn cấp điện trạm 110KV.

 Trên mạng giao thông của khu vực được chiếu sáng bằng đèn thuỷ ngân cao áp.

b. Mạng lưới thông tin bưu điện

 Phục vụ các thuê bao của khu đô thị Mễ Trì Hạ là tổng đài điều khiển Yên Hoà 10.000 số sẽ xây dựng ở phía Đông cách khu vực khoảng 500m, thông qua 5 tủ cáp. Mạng lưới bưu điện trong khu vực nghiên cứu được đi bằng cáp ngầm.

Điều 15: Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường.

a. Hệ thống thoát nước bẩn:

 Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế, xây dựng riêng biệt.

 Giai đoạn đầu khi chưa xây dựng được trạm bơm, trạm xử lý nước thải của Thành phố, nước bẩn công trình sau khi qua xử lý sơ bộ sẽ được thoát tạm vào hệ thống thoát nước mưa.

b. Rác thải:

 Rác thải được tổ chức thu gom về các thùng rác, container kín bố trí tại các vị trí thích hợp trong khu đất và từng công trình cao tầng; sau đó được các doanh nghiệp làm công tác vệ sinh môi trường vận chuyển đến khu xử lý rác thải của Thành phố.

Điều 16: Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị ( Cấp nước, cấp gas, cáp truyền hình, cấp điện và thông tin bưu điện) khi thiết kế cụ thể phải thiết kế hệ thống tuynel kỹ thuật trên các tuyến đường có mặt cắt ngang từ 13,5m trở lên.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Điều lệ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 18: Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ vào đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt và quy định cụ thể của Điều lệ này để quản lý hướng dẫn thực hiện xây dựng theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

Điều 19: Mọi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này tuỳ theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ được xử phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 20: Đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị Mễ Trì Hạ tỷ lệ 1/500 và bản Điều lệ này được công bố công khai và lưu giữ tại các cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết và thực hiện.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu84/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2001
Ngày hiệu lực25/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quýêt định 84/2001/QĐ-UB Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu đô thị Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/50


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quýêt định 84/2001/QĐ-UB Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu đô thị Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/50
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu84/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýHoàng Văn Nghiên
        Ngày ban hành10/10/2001
        Ngày hiệu lực25/10/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quýêt định 84/2001/QĐ-UB Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu đô thị Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/50

            Lịch sử hiệu lực Quýêt định 84/2001/QĐ-UB Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu đô thị Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/50

            • 10/10/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực