Quyết định 84/2020/QĐ-UBND

Quyết định 84/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 84/2020/QĐ-UBND đặt tên đường thị trấn Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2020/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN VĨNH THẠNH, HUYỆN VĨNH THẠNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 13 về việc Đề án đặt tên đường trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đặt tên 11 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh năm 2020.

(có Danh sách tên đường kèm theo).

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K5.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN VĨNH THẠNH, HUYỆN VĨNH THẠNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2020/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh)

STT

Tuyến đường quy hoạch

Lý trình

Lộ giới

Chiều dài (m)

Tên đường

Quy hoạch (m)

Hiện trạng (m)

I. Các tuyến đường dọc theo hướng (Nam - Bắc) thống kê từ Đông đến Tây: 05 tuyến đường

1

Đường dọc số 1

Từ quán Bi-a 3A (khu phố Định Tân) đến nhà ông Trần Phước Phi

16

8

1.887

Trần Quang Diệu
(1760 - 1802)

2

Đường dọc số 2

Từ ngã ba đường ĐT 637 đến quán Café Thuỷ Mộc

12 - 28

5 - 12

1.398

6 Tháng 2
Sự kiện lịch sử

3

Đường dọc số 03

Từ cầu suối Xem đến cầu Hà Rơn

28 - 34

12 - 20

3.889

Nguyễn Huệ
(1753 - 1792)
Tây Sơn, Bình Định

4

Đường dọc số 04

Từ đường ngang số 02 đến nhà ông Báu (khu phố Định An)

16

8

1.566

Bùi Thị Xuân
(1771 - 1802)
Tây Sơn, Bình Định

5

Đường dọc số 05

Từ Cầu Suối Nước Mó
(ranh giới giữa thị trấn và xã Vĩnh Thuận)
đến đường ngang số 05

24

6

6.320

Võ Văn Dũng
(1750 - 1802)
Tây Sơn, Bình Định

II. Các tuyến đường ngang theo hướng (Đông - Tây) thống kê từ Nam đến Bắc: 06 tuyến đường

1

Đường ngang số 01

Từ đường dọc số 03 đến đường dọc số 05

14

6

630

Huỳnh Thị Đào
(1940 - 1970)
Vĩnh Thạnh, Bình Định

2

Đường ngang số 02

Từ đường dọc số 01 đến đường dọc số 05

20

8

705

Ngô Mây
(1922 - 1947)
Phù Cát, Bình Định

3

Đường ngang số 03

Từ đường dọc số 03 đến đường dọc số 05

22

14

390

Xuân Diệu
(1916 -1985)
Tuy Phước, Bình Định

4

Đường ngang số 04

Từ đường dọc số 01 đến đường dọc số 03

34

18

355

Đô Đốc Bảo
(Thế kỷ XVIII)

5

Đường ngang số 05

Từ cầu Vĩnh Hiệp đến Khu phố Kon Kring

28

8

1.535

Nguyễn Trung Tín
(1924 - 2015)
Vĩnh Thạnh, Bình Định

6

Đường ngang số 06

Từ đường dọc số 01 đến đường dọc số 04

16 - 20

5

550

Mai Xuân Thưởng
(1860 - 1887)
Tây Sơn, Bình Định

Tổng cộng: 11 tuyến đường./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu84/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2020
Ngày hiệu lực01/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(01/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 84/2020/QĐ-UBND đặt tên đường thị trấn Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 84/2020/QĐ-UBND đặt tên đường thị trấn Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu84/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Tuấn Thanh
        Ngày ban hành18/12/2020
        Ngày hiệu lực01/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (01/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 84/2020/QĐ-UBND đặt tên đường thị trấn Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 84/2020/QĐ-UBND đặt tên đường thị trấn Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

              • 18/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực