Quyết định 84/QĐ-UBND-HC

Quyết định 84/QĐ-UBND-HC năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 84/QĐ-UBND-HC kế hoạch lựa chọn nhà thầu huyện Châu Thành Đồng Tháp 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA HUYỆN CHÂU THÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 96/STC-QLCS-G ngày 13 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên gói thầu: “Mua xe ô tô chuyên dùng, nhãn hiệu Toyota Innova 2.0E, 08 chỗ ngồi”.

2. Giá gói thầu: 756.000.000 đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng.

3. Nguồn vốn: ngân sách huyện Châu Thành năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017 thực hiện.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Loại hợp đồng: trọn gói.

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu: quý 1 năm 2017

8. Thời gian thực hiện: tối đa 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức thực hiện gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Châu Hồng Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu84/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2017
Ngày hiệu lực19/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 84/QĐ-UBND-HC kế hoạch lựa chọn nhà thầu huyện Châu Thành Đồng Tháp 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 84/QĐ-UBND-HC kế hoạch lựa chọn nhà thầu huyện Châu Thành Đồng Tháp 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu84/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýChâu Hồng Phúc
        Ngày ban hành19/01/2017
        Ngày hiệu lực19/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 84/QĐ-UBND-HC kế hoạch lựa chọn nhà thầu huyện Châu Thành Đồng Tháp 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 84/QĐ-UBND-HC kế hoạch lựa chọn nhà thầu huyện Châu Thành Đồng Tháp 2017

            • 19/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực